Fejl i lønsedler

Fagforeningen FOA har gennemgået nogle medlemmers lønsedler og fundet fejl for op i mod en halv millioner kroner.

Læs mere
Fold sammen
Der kan være mange penge i at tjekke, om ens løn er den rigtige, hvis man er blevet opskolet fra for eksempel sygehjælper til social- og sundhedsassistent, oplyser fagforeningen FOA.

Det er foreningens lokalafdeling i Thisted-Morsø, som har gennemgået Thisted Kommunes ansattes op til ti år gamle lønsedler. Der blev fundet fejl for en halv million kroner.

Årsagen til fejlene er, at der var flere og hurtigt skiftende aftaler på området i de år, hvor mange benyttede sig af muligheden for opskoling. Det er den såkaldte erfaringsdato, der er vigtig for at finde ud af, om indplaceringen er rigtig. Og det har den ikke været i mange tilfælde.

FOA har nu forhandlet med kommunen om de mange penge, som medlemmer ikke har fået i årenes løb. Penge som medlemmerne får efterbetalt.

Fagforeningen vurderer, at der er mange opskolede medlemmer landet over, som har fejl i deres lønsedler.

- Hvis man er opskolet, er det en god idé at få tjekket, om lønnen er, som den skal være. Det gode er, at sagerne ikke bliver forældede, selv om det er fejl opstået for 10 år siden. Vi har rejst sager med krav op til 250.000 kroner, hvor 2/3 er lønkrav og 1/3 er renter,« siger konsulent Knud Røddik fra FOAs Overenskomstafdeling.Selv om lokalafdelingen har fundet mange fejl, understreger FOA, at langt de fleste af medlemmerne trods alt får den rigtige løn.

- Mange mistænker arbejdsgiverne for at ville snyde, men det er ikke min erfaring. Der er normalt altid en forklaring, siger sosu-sektorformand Anja Søe, FOA Thisted-Morsø. Alligevel opfordrer hun til, at man løbende holder øje med sin lønseddel.