Faldet i ledigheden vil blive mindre

Det kan blive sværere for de +50-årige og for ufaglærte at finde et nyt job, når de seneste års markante fald i ledigheden næste år ventes afløst af et mere moderat fald.

Det skønner Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, der er ved at lægge sidste hånd på en prognose for næste års udvikling i ledighed og beskæftigelse, skriver Dagbladet Ringsted.

Prognosen bygger ifølge beskæftigelsesregionens direktør Jan Hendeliowitz på interviews med flere tusinde virksomheder om deres forventninger samt på økonomiske modeller, der fremskriver udviklingen.

Ved udgangen af 2008 ventes der ifølge prognosen at være syv procent færre ledige i Østdanmark end nu, svarende til omkring 3.000 færre ledige. I alt ventes en samlet østdansk ledighed på 37.500 personer eller 2,8 procent. Der var tre procent ledige i regionen i oktober.

Ledigheden ventes ifølge Jan Hendeliowitz fortsat at falde markant blandt de unge og de ikke-forsikrede, da det er her, de største arbejdskraftreserver ligger. Til gengæld ventes en øget ledighed blandt de mest sårbare grupper, som er de ufaglærte og gruppen, der er fyldt 50 år.

Fordelt på brancher ventes faldet i ledigheden at blive mindst blandt akademikere og størst blandt metalarbejdere. I øvrigt understøtter prognosen måneders snak om opbremsning i byggebranchen, idet den kun viser et ganske beskedent fald i ledigheden i byggefagene.

Kilde: Dagbladet Ringsted