Falck-folk må holde sommerferie i oktober

Knap 4.000 Falck-reddere nedlagde i hele juni måned arbejdet som led i en lovlig arbejdskamp som led i overenskomstforhandlingerne. Nu går den langvarige konflikt ud over ferieplanlægningen.

Nogle af redderne risikerer ligefrem at blive tvunget til at flytte deres sommerferie. Det skriver Midtjyske Medier i dag.

Den såkaldte hovedferie skal normalt afvikles i perioden 2. maj til 30. september, men nu får Falck lov til at udvide ferieperioden til og med oktober.

Faglig konsulent i Transportgruppen hos 3F Holstebro, Jørgen Overgaard, ærgrer sig på medlemmernes vegne, selv om han har en vis forståelse for problemstillingen.

- Det er ikke muligt at afvikle ferie under en konflikt, og Falck kan jo ikke lige lukke ned, mens der bliver afviklet ferie, så Falck havde bedt om lov til at rykke perioden for hovedferien med en måned, forklarer han til Midtjyske Medier.

Men selv om 3F erkender, at det kan blive svært at få ferieplanen til at gå op, sagde man alligevel nej til at indgå en frivillig aftale.

- Vi var imod det, fordi nogle af medlemmerne allerede havde planlagt ferie med børnene, siger Jørgen Overgaard.

Falck har i stedet ansøgt Arbejdsdirektoratet om lov til at flytte hovedferien, og med en afgørelse i hånden derfra bliver ordningen nu tvunget igennem.

Falck dog skal leve op til visse kriterier for at kunne flytte tidligere aftalt ferie under tvang.

- Det væsentligste for os er, at det kun er muligt at flytte ferien af hensyn til at få vagtplanerne for udrykningskørsel til at nå sammen, siger 3F's Jørgen Overgaard.

Dermed kan det ikke udelukkes, at hjælpen til bilister og andre ikke-livsvigtige opgaver i perioder kan blive påvirket af ferieafvikling.

I afgørelsen er desuden præciseret, at Falck kan blive forpligtet til at give medarbejdere økonomisk kompensation i forbindelse med flytning af ferien, altså eksempelvis hvis medarbejderen bliver nødt til at aflyse en bestilt charterferie.

3F forventer, at medlemmerne vil respektere Arbejdsdirektoratets afgørelse uden nye aktioner, selv om enkelte medlemmer har givet udtryk for frustration. Falck har endnu ikke overblik over, hvor mange medarbejdere, der får flyttet ferien, men man håber at kunne få vagtplanerne til at gå op i samarbejde med de lokale tillidsrepræsentanter, fortæller kommunikationsdirektør Louis Illum Honoré.

- Vi vil forsøge at begrænse flytning af ferien så meget som overhovedet muligt. Det tilskriver almindelig menneskelighed, og vi er jo også interesserede i at have tilfredse medarbejdere, siger han.

Kilde: Midstjyske Medier