Færre virksomheder

Læs mere
Fold sammen
Den største tilgang af virksomheder skete inden for forretningsservice, hvor 6.037 nye virksomheder blev startet i 2001. Herefter

fulgte 2.666 nye virksomheder inden for detailhandel. Krisen i IT-branchen smittede også af på de nye virksomheder i branchen,

hvor kun 1855 nye virksomheder startede op mod 2391 i 2000. Samme tendens sås i bygge- og anlægsbranchen som en følge

af afmatning i konjunkturene. De nye virksomheder havde i deres første leveår en samlet omsætning på 9,5

mia. kroner. Det gav en gennemsnitlig omsætning på 578.000 kroner, hvilket er en stigning på 23 pct. i forhold til

2000.