Færre vælger tilpasning

Det fremgår af en opgørelse fra Realkreditrådet over realkreditinstitutternes udlån i årets tredje

kvartal.I perioden juli til september i år udgjorde rentetilpasningslånenes andel af realkreditinstitutternes samlede

bruttoudlån 28 pct. mod 49 pct. i andet kvartal og 58 pct. i årets første kvartal.Faktisk skal man helt tilbage

til fjerde kvartal 2000 for at finde et tidspunkt, hvor rentetilpasningslån har været så lidt populære.Det

samlede bruttoudlån steg til 100 mia. kr. fra 65 mia. kr. i andet kvartal, heraf udgjorde fastforrentede lån 72 pct. Det

er godt 50 pct. mere end i årets andet kvartal.Også eurolånene er i tilbagegang. Kun fem pct. af bruttoudlånet

blev optaget i euro mod 18 pct. i første kvartal.En af årsagerne til den dalende interesse for eurolånene

er, at rentespændet mellem Danmark og euroområdet er svundet ind og dermed også fordelen ved at låne i euro.