Færre tvangsauktioner - stadig rekordmange konkurser

Antallet af tvangsauktioner faldt i juni, mens antallet af konkurser fortsat er på rekordniveau.

Læs mere
Fold sammen
I juni blev der bekendtgjort 299 tvangsauktioner mod 367 måneden før, når der er korrigeret for sæsonudsving - et fald på 19 pct.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

I faktiske tal var der 251 tvangsauktioner i juni mod 395 måneden før. Statistikkerne anfører, at i forhold til juni sidste år er det faktiske antal tvangsauktioner steget med 76 pct.

- Endnu engang ser vi heldigvis, at den store tvangsauktionslavine lader vente på sig. Tvangsauktionerne befinder sig stadig tæt på et nogenlunde normalt niveau i en historisk kontekst, og de seneste års stigninger skal primært ses i lyset af det rekordlave niveau vi kom fra. Selv om tvangsauktionerne har holdt sig nogenlunde stabilt i løbet af 2009 på i omegnen af 300 tvangsauktioner pr. måned, så mener vi desværre, at antallet af tvangsauktioner kommer til at stige i løbet af de kommende kvartaler. Den stigende ledighed i kombination med stadig faldende boligpriser vil være med til at trække niveauet yderligere op, skriver chefanalytiker Christian Hilligsøe Heinig fra Sydbank i en kommentar.

Også Danske Bank venter stigninger i fremtiden.

- Forventningen om et stigende antal tvangsauktioner skal ses i lyset af, at den økonomiske krise ser ud til at fortsætte en tid endnu. Krisen rammer danskerne via faldende huspriser og stigende ledighed. Det er netop kombinationen af de to forhold, som kan føre til privatøkonomisk ruin, skriver cheføkonom, Steen Bocian, fra Danske Bank.

Jyske Bank deler den opfattelse, men fremhæver, at situationen i dag er langt bedre, end da tvangsauktionerne toppede under kartoffelkuren i firserne.

- Danskernes privatøkonomiske situation adskiller sig på mange måder fra perioden efter kartoffelkuren, hvor tvangsauktionerne lå meget højere. Sammenlignet med toppunktet dengang på helt op over 1700 tvangsauktionerne pr. måned, ligger vi i dag stadig meget lavt. Og det er på trods af, at boligprisnedturen og stigningerne i ledigheden er mindst lige så store som dengang. Den helt store forskel er imidlertid, at husholdningerne i dag generelt er økonomisk bedre stillet end efter de store finanspolitiske stramninger med kartoffelkuren, anfører seniorøkonom Niels Rønholdt fra Jyske Bank.

I juni var der 533 konkurser mod 538 måneden før, når der er korrigeret for sæsonudsving.

I faktiske tal var der 510 konkurser i juni, og det er præcis det samme antal som i måneden før. Det faktiske antal konkurser er steget 99 pct. - en fordobling i forhold til juni sidste år.

- Det høje antal af konkurser er i sagens natur ikke positive økonomiske nyheder, og det er også med til at give et opadgående pres på ledigheden. Når det er sagt, er det værd at erindre, at dagens konkurstal mest siger noget om styrken af den økonomiske nedtur vi allerede har oplevet og ikke så meget om, hvornår vi atter kan begynde at opleve, at det går den rigtige vej, skriver Sydbank i en kommentar.

I Handelsbanken er cheføkonom Jes Asmussen bekymret over konkursudviklingen

- Stigningen i antallet af konkurser kan ikke andet end betegnes som værende yderst bekymrende. Der kan dog være en vis forsinkelseseffekt i behandlingen af konkurserne, som betyder, at de konkurser, der dukker op nu rent faktisk er fundet sted tidligere, men det ændrer ikke ved, at vi uundgåeligt vil opleve det værste år for konkurser siden statistikkens start i 1979. I årets første seks måneder er vi således oppe på 2968 konkurser, hvilket er under 700 fra det samlede antal konkurser i hele det foregående rekordår i 2008, fremhæver han.(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )