Færre tomme kontorer landet over

Det er blevet vanskeligere at opdrive ledige erhvervslokaler. Specielt i hovedstadsområdet er det blevet svært.

Det viser nye tal fra Oline-Lokalebørs-statistikken, som konkluderer, at den faldende ledighed på erhvervslokaler fortsætter ind i 2007.

Ledighedsprocenten for ledige kontorlokaler i hovedstadsområdet fortsætter dermed sidste års tendens og er nu faldet til 3,8 pct. pr. 1. januar 2007. Det svarer til et fald på 75.200 kvadratmeter i forhold til sidste kvartal.

I resten af landet er ledigheden for kontorlokaler næsten uforandret siden sidste kvartal og ligger fortsat på 3,3 pct.

"Kontormarkedet har oplevet en markant fremgang ikke bare i fjerde kvartal men i de seneste par år, hvor ledighedsprocenten på kontormarkedet næsten er blevet halveret," siger cheføkonom Thomas Torp fra Dansk Ejendomsmæglerforening, i en kommentar til tallene.

Hvis man kigger på udviklingen for ledige kontorlokaler over det seneste år, er tendensen næsten den samme.

For hovedstadsregionen er faldet markant med 2,3 procentpoint, hvilket i forhold til 1. januar 2006 svarer til et fald på 248.700 kvadratmeter. Faldet har været mere afdæmpet i resten af landet, hvor ledigheden er faldet med 0,6 procentpoint, men også her er der et lille fald at spore.

"De færre tomme erhvervslokaler og især kontorlokaler er et udtryk for, at det går godt i dansk økonomi. Et højt privatforbrug og fremgang i erhvervslivet betyder stigende beskæftigelse og dermed behov for mere kontorplads. Det er glædeligt at opleve, at ledigheden på erhvervsejendomsmarkedet fortsætter nedad. Det er tegn på fortsat optimisme i erhvervslivet," siger Thomas Torp.