Færre skatteklager i store kommuner

De store kommuner laver færre fejl i skattesager og sagsbehandlingen på området er alt for usikker i de små

kommuner. Derfor vil der være et klart plus for retssikkerheden, hvis ansvaret for skatteligningen tages fra kommunerne og lægges

over i statslig regi.Det fremgår af Strukturkommissionens rapport, der under stor bevågenhed blev fremlagt på

Vingsted Centret lige uden for Vejle i fredags.En del af inputtet til rapporten er kommet fra Skatteministeriets sektoranalyse,

og heri har man blandt set på antallet af klager på personskatteområdet.Det omfatter lønmodtagere,

hovedaktionærer og selvstændigt erhvervsdrivende, og konklusionen i rapporten er klar. Kommuner med mindre end 10.000

skatteydere modtager flere klager end kommuner med 10.000 til 20.000 indbyggere."Dette forhold kan skyldes, at borgere

i små kommuner oplever en dårligere kvalitet og derfor klager mere", hedder det i rapporten.Andre årsager

kan også spille ind, men når man ser på, hvor mange skatteydere, der får ret i deres klager, er mønstret

det samme.I undersøgelsen hedder det, "at Borgere i kommuner med mindre end 10.000 skatteydere gennemsnitligt får

medhold i væsentligt flere tilfælde end borgere i kommuner med mere end 20.000 skatteydere. Det gælder også,

når der tages højde for forskellen i antallet af klager".Som løsning på problemet foreslår

Strukturkommissionen, en samling af ansvaret for opgaveløsningen i statslig regi i en kombination med lokal borgerbetjening

i de enkelte kommuner. Da kommunerne ikke har indflydelse på selve skatteligningen, vil det ikke gå ud over kommunernes

ret til selvbestemmelse, fremhæves det af Strukturkommissionen.

Mere kompetence

Som det ser ud i dag er skatteadministrationen

delt mellem kommunerne og staten. Kommunerne tager sig af selvangivelserne fra private samt de udvidede selvangivelser fra hovedaktionærer

og selvstændige, der driver deres virksomhed som personligt ejet.ToldSkat derimod tager sig af selskabernes skatteligninger,

hvor en del af det arbejde foregår i kommunerne efter kontrakt med staten. Det er langt fra det optimale system, mener Foreningen

af Registrerede Revisorer, FRR. De er ikke i tvivl om, at det vil være en stor fordel, hvis Strukturkommissionens anbefalinger

bliver fulgt. Derved kan man få samlet skattefolkene i nogle større centre, så de får den nødvendige

faglige kompetence til at matche den stadig mere komplicerede skattelovgivning. En udvikling, der allerede er i gang med forskellige

kommunale fællesskaber på skatteområdet.- Sektoranalysen er første gang, vi ser en så grundig

gennemgang af, at de store kommuner laver færre fejl. Derfor vil man få langt mere kvalitet i ligningen, hvis man får

lavet et enstrenget system, hvor skatteligningen bliver samlet i 30 til 40 store centre landet over, siger fagligchef i FRR, Henrik

Friis.Han mener, at det vil give en langt mere effektiv ligningskontrol, men understreger samtidig, at FRR ikke vil blande sig,

om kommunerne eller staten skal have det endelige ansvar.I en kommentar til Strukturkommissionens rapport siger skatteminister Svend

Erik Hovmand (V), at han har noteret sig konklusionerne og ser frem til en debat om den fremtidige struktur.- Det er vigtigt,

at den nye struktur sikrer borgere og virksomheder den bedst mulige service, kvalitet og ikke mindst retssikkerhed i skatteadministrationen.

Udgangspunktet for mig er, at det er mennesket og ikke systemet, der skal være centrum for de ændringer, vi måtte

komme frem til, siger Svend Erik Hovmand.Udover ligningen skal skattemyndighederne også stå for ejendomsvurdering, moms

og afgifter samt told. Ansvaret for alle de tre opgaver ligger hos staten.