Færre låner i banken

Lysten til at låne penge i banken er faldet markant, og det gælder både privat- og erhvervskunder, viser en opgørelse fra Nationalbanken.

Foto: Brian Bergmann.
Læs mere
Fold sammen
Danskerne smider ikke mere om sig med penge, og bankerne kan tydeligt mærke, at vi heller ikke har behov for at låne dem.

"Pengeinstitutterne oplever faldende efterspørgsel fra både private og erhvervskunder. Realkreditinstitutterne oplever ligeledes faldende efterspørgsel fra erhvervskunder men stigende efterspørgsel fra privatkunder," skriver Nationalbanken i en undersøgelse af långivningen i årets andet kvartal.

Uændret udlånspolitik
Når banken endelig modtager en låneansøgning, så er den stadig forholdsvis tilbageholdende med at efterkomme den.

"Efter to kvartaler med kraftige stramninger holder danske penge- og realkreditinstitutter udlånspolitikken næsten uændret fra 1. kvartal til 2. kvartal 2009," konstaterer Nationalbanken.

Undtagelsen er de mellemstore banker, som har strammet "lidt mere" op over for erhvervskunderne.

Nationalbankens opgørelse bygger på en rundspørge blandt kreditcheferne i landets største banker og realkreditinstitutter.