Færre konkurser i juli

Selv om færre virksomheder gik konkurs i juli, så advarer Danske Bank mod at tro, at der er tale om en ny trend. Der er fortsat fare for et nyt konkursboom senere på året.

Der var lidt færre virksomheder, som bukkede under for tidernes ugunst i juli end måneden før. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Fortsat er tallet dog relativt højt, og samlet var der 492 konkurser i juli mod 517 måneden før.

”Der har været en meget kraftig vækst i antallet konkurser siden starten af 2008, og i maj nåede det op på det højeste niveau nogensinde. Der synes dog nu at tegne sig et tydeligt billede af, at væksten i antallet af konkurser er taget af. Så vi er ved at få en stabilisering på et meget højt niveau i øjeblikket,” siger cheføkonom i Danske Bank, Steen Bocian, til de nye tal.

To forhold
At antallet af konkurser ikke længere stiger med ekspresfart men ligefrem falder, skyldes ifølge Steen Bocian to forhold. For det første ser det frie fald i økonomien ud til at være slut for denne gang.

”Fortsat er der tale om en alvorlig økonomisk krise, som vil trække tråde i mange år fremover. Men det frie fald er afløst af noget mere håndterbart, hvilket kan være årsag til de lidt færre konkurser,” siger Steen Bocian.

For det andet peger han også på, at vendingen i økonomien kom overraskende og hurtig for godt og vel ét år siden.

Det forkerte ben
Derfor blev mange virksomheder fanget på det forkerte ben. Især virksomheder, som kun havde prøvet højkonjunktur og medvind, stod på hidtil uset og usikker grund.

Ekstraordinært mange virksomheder gik konkurs, da økonomien pludselig tabte pusten.

”Den finansielle krise har også betydet, at bankerne i en periode var tvunget til at stramme kreditvilkårene ekstraordinært meget. Som man har kunnet se af Nationalbankens udlånsundersøgelse er denne del også ved at lette en smule,” siger Steen Bocian.

En del virksomheder har også fået kunstigt åndedræt af staten i form af udskudte betalinger af moms og selskabsskat.

”Men når de penge skal betales, kan det måske klemme nogle virksomheder, hvilket kan trække i retning af flere konkurser. Vi venter derfor ikke at se et markant fald i antallet af konkurser resten af året. Vi tør derfor ikke se dagens fald som en ny trend,” siger Steen Bocian.