Færre konkurser

Læs mere
Fold sammen
Antallet af konkurser faldt således til 191 i september fra 229 i august. Antallet af tvangsauktioner faldt til 250 fra 260

opgjort sæsonkorrigeret.