Færre går fallit og på tvang - men flere på vej

I juli måned faldt antallet af konkurser med fem procent til i alt 166 konkurserklæringer. Juli var også måneden med lidt færre tvangsauktioner, men der vil komme mange flere, vurderer Danske Bank.

Set over et år, så er der 19 procent flere virksomheder, der er gået fallit i juli måned sammenlignet med juli sidste år. Men alene fra juni til juli er antallet af konkurser faldet med 36.

Det viser nye sæsonkorrigerede tal fra Danmarks Statistik.

"Overordnet set vidner tallene fortsat om, at vi nok har lagt den meget kraftige højkonjunktur bag os, men at der stadig ikke er tegn på at dansk økonomi er på vej ind i en alvorlig afmatningsfase," siger cheføkonom Jes Asmussen fra Handelsbanken.

Flere tvangsauktioner i vente

Juli måned var også præget af færre tvangsauktioner. I alt blev der bekendtgjort 122 tvangsauktioner i juli måned mod 144 måneden gør – et fald på 15 procent.

"Dagens tal bekræfter, at opbremsningen på boligmarkedet gennem det seneste år endnu kun har påvirket antallet af tvangsauktioner ganske marginalt. Det er egentlig ikke så overraskende," siger chefanalytiker i Danske Bank Steen Bocian og peger på, at det brede boligmarked grundlæggende klarer sig ganske godt.

"Prisfaldene har primært fundet sted på ejerlejligheder. Kigger man på antallet af tvangsauktioner i juli, så er det da også værd at bide mærke i, at det stiger i hovedstadsområdet - mens det falder i resten af landet."

Men ifølge ham er der flere tvangsauktioner i vente:

"Ombremsningen på boligmarkedet vil uundgåeligt sætte sit præg på antallet af tvangsauktioner over de kommende år. Men vi forventer ikke, at der bliver tale om et højt antal tvangsauktioner med de nuværende udsigter for boligmarkedet - hvor alt efter vores vurdering fortsat tegner til en blød landing."

Ifølge Steen Bocian vil antallet af tvangsauktioner blot normalisere sig efter, at det i et par år har ligget usædvanligt lavt.

Sammenlignet med sidste år er på samme måde som med konkurserne tale om en generel stigning - for tvangsauktionernes vedkommende på 28 procent.