Færre finansansatte

Det er først og fremmest i landets pengeinstitutter, stillingerne er forsvundet. Omkring 1.700 medarbejdere eller 2,5 pct.

af medarbejderstaben i finanssektoren er forsvundet i perioden fra 2001 til 2002. Det viser de nyeste tal fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening,

FA. Mens realkreditområdet har opnormeret med ca. 500 nye medarbejdere, har forsikringsselskaberne nedlagt 600 stillinger. Det

går næsten lige op, så den egentlige personalenedgang ligger i landets pengeinstitutter. Fra 2001 til 2002 blev der

nedlagt omkring 1.600 stillinger. Slankningen af finanssektoren har dog i modsætning til i starten af 90''erne ikke givet sig

til udtryk ved egentlige massefyringer, men er oftest sket ved naturlig afgang. Det vigende antal ansatte i finanssektoren som helhed

er en konsekvens af den kontinuerlige strukturtilpasning, som naturligt finder sted i en stærkt konkurrencepræget sektor.