Få udnytter bonusordning for at få flygtninge i arbejde

200 bonusser er uddelt til virksomheder, der har fået en flygtning i arbejde i år. For få vurderer professor.

ARKIVFOTO marts 2015 af Maung, der er flygtning fra Burma, og en af de få, der har job i Danmark - (Foto: Sophia Juliane Lydolph/Scanpix 2017). Fold sammen
Læs mere
Foto: Sophia Juliane Lydolph

For at motivere virksomheder til at ansætte flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, har regeringen indført en række bonusordninger som lokkemad.

Men virksomhederne bider ikke altid på krogen, fx ikke når det gælder den såkaldte virksomhedsbonus på enten 15.000 eller 20.000 kroner.

Siden bonusordningen trådte i kraft 1. januar i år er der blevet givet knap 250 bonusser til virksomheder, der har fået en flygtning i ordinært job. Altså et job uden offentligt tilskud.

Det viser de nyeste tal fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Men det er meget få virksomheder, vurderer forsker i integration og arbejdsmarkedet på Roskilde Universitet, Bent Greve.

»Det er langt fra en succesrate. For man skal se det i relation til, at der i 2016 kom næsten 7.500 flygtninge til Danmark, som meget gerne skal ud på arbejdsmarkedet,« siger han til DR P4 København.

At tallet er så lavt kan blandt andet skyldes, at der ikke har været nok oplysning om ordningen, eller at den er svær at forstå, mener Bent Greve.

En af de private virksomheder, der kan nikke genkendende til den melding, er servicefirmaet Renell i Hillerød, der har fået udbetalt bonus fire bonusser.

»Vi har omkring 30 flygtninge ansat, og jeg endte med at søge for alle sammen, for jeg kunne ikke gennemskue reglerne. Vi fik godkendt fire af ansøgningerne,« siger driftschef Eva Hummelshøj til DR P4 København.

Selvom virksomheden Renell er den virksomhed, der har opnået det største antal bonusser i hovedstaden, vil de ikke bruge ordningen mere.

»Siden juni har vi haft en del flygtninge, som vi kan søge om bonus for, men det kræver for meget papirarbejde, så jeg har valgt ikke at søge bonussen igen. Og bonussen har ingen betydning for, hvor mange flygtninge vi ansætter,« siger Eva Hummelshøj til DR P4 København.

Regeringen har som målsætning at halvdelen af alle flygtninge skal være i arbejde inden år 2020.

I andet kvartal af 2017, var 24,4 pct. af flygtningene i Danmark i lønmodtagerbeskæftigelse, viser tal fra Danmarks Statistik.