Få kender til offentlige efteruddannelsestilbud

To ud af tre mindre og mellemstore virksomheder har intet eller begrænset kendskab til det offentliges tilbud om efteruddannelse.

Danske virksomheder har hverken tid eller nok kendskab til at sende deres medarbejdere på efter uddannelse. Det viser nye tal fra Teknologisk Institut. En ny undersøgelse slår fast, at to ud af tre videnstunge mindre og mellemstore virksomheder har intet eller begrænset kendskab til det offentliges tilbud om voksen- og efteruddannelse.

Det er især blandt de små virksomheder, at kendskabet er begrænset, hvilket tilskrives manglende ressourcer. - Arbejdspres og mangel på kollegaer, der kan overtage en medarbejders arbejdsfunktion under et uddannelsesforløb, er de væsentligste årsager til, at medarbejdere ikke kommer på efteruddannelse. Det viser de undersøgelser vi har gennemført på området, forklarer Annemarie Holsbo, der er chefkonsulent ved Teknologisk Instittut.

- Der er en klar tendens til, at større virksomheder har et bedre kendskab til og i højere grad benytter sig af voksen- og efteruddannelse af deres medarbejdere. Større virksomheder har flere ressourcer til personaleudvikling, og de kender tilskudsreglerne, siger chefkonsulent Annemarie Holsbo fra Teknologisk Institut. Derfor må de ansatte søge viden blandt hinanden. Hos en tredjedel af virksomhederne er sidemandsoplæring nemlig den primære form for efteruddannelse. - Sidemandsoplæring har altid været en væsentlig kilde til læring. Mange kompetencer kan en medarbejder bedst tilegne sig gennem en konkret arbejdssituation. Problemet opstår, hvis sidemandsoplæring bliver medarbejdernes eneste form for kompetenceudvikling. I en sådan situation er der en alvorlig risiko for, at medarbejderne ikke udvikler den fleksibilitet, der skal til for at kunne løse arbejdsopgaver, der strækker sig ud over den konkrete virksomhed, og som opstår i fremtiden, siger Annemarie Holsbo.

Store brancheforskelleDer er stor forskel på kendskabet til offentlig voksen- og efteruddannelsestilbud fordelt på brancher. Kendskabet er størst blandt respondenter, der arbejder med offentlige og personlige tjenester, og mest begrænset inden for transport, post og tele. - Der er oprettet 15 kompetencecentre fordelt over hele landet. De skal være med til at sætte fokus på virksomhedernes og de kortuddannedes behov for voksen- og efteruddannelse. Centrene skal samle alle relevante lokale samarbejdspartnere i et aktivt og inspirerende samarbejde. Det skal blandt andet synliggøre voksen- og efteruddannelsesmulighederne, fortæller Annemarie Holsbo, der er projektleder for udviklingsprojektets projektsekretariat.