Eurozonen: Forbrugerpriserne faldt som ventet marginalt

Foto: PATRICK SEEGER

Forbrugerpriserne i eurozonen viste helt som ventet et marginalt fald i den endelige opgørelse for september.

Priserne viste et fald på 0,1 pct. på årsbasis, hvilket var det samme som den første opgørelse, og ligeledes ventet blandt økonomer adspurgt af Bloomberg.

Inflationen er dermed aftagende i eurozonen, efter at den lå på 0,1 pct. - i opadgående retning - i august og på 0,2 pct. i juni og juli.

På månedsbasis steg forbrugerpriserne 0,2 pct., hvilket også ramte plet i forhold til økonomernes forventning.

Kerneinflationen var på 0,9 pct. i septembers endelige opgørelse - det samme som den foreløbige. Kernepriserne tæller ikke prisudsving i energi, fødevarer, alkohol og tobak.