Europas største værftskoncern

Den nye værftskoncern får navnet Aker Kværner Yards A/S, der kommer til at omfatte 12 skibsværfter i Europa,

et i Brasilien og et i USA. Den samlede årsomsætning er 2,2 mia. dollars. Aker og Kværner har også planer

om at fusionere deres olie- og naturgas virksomheder.


Kværner kom for en halv snes år siden ind i større finansielle

problemer som følge af en ret aggressiv ekspansion i 35 lande. Kværner beskæftiger 25.000 og Aker 7500.

USA

klar med trillion-budget

(WASHINGTON) Præsident Bush har i Kongressen præsenteret sit budget på i alt 2130 milliarder

dollars, hvoraf mange milliarder skal gå til kampen mod terrorismen og til beskyttelse af det amerikanske hjemland. Budgettet kan

ikke undgå at betyde nedskæringer på andre områder og her nævnes først miljøprojekter

og udvidelser af motorvejsnettet i USA. Det ny budget gælder fra 1. oktober i år og er 3,7 pct. større end det

nuværende. I de seneste fire finansår har der været budgetoverskud. Det nu løbende giver et underskud på

106 mia. dollars og først i år 2005 kan det ventes, at USA vil have arbejdet sig ud af budgetunderskud. Bush forsikrer

at taget over en 10-årig periode vil det ende med et samlet overskud på 1000 mia. dollars.

Våbenaktier

er på vej op

(NEW YORK) Våbenindustriens aktier er steget på New Yorks aktiebørs straks efter finansbudgettet

blev


fremlagt i Kongressen. Det har gjort indtryk, at forsvarsbudgettet har fået den største stigning i de seneste

21 år. Lockheed Martin og Boeing ventes at få adskillige milliarder af dollars ud af deres leverancer til forsvaret af

nye kampfly, men interessen hos aktiekøberne samles også om Northrop Grumman, der leverer det nye ubemandede spionfly

Global Hawk og dertil nye krigsskibe og ubåde til flåden. Det samlede budget til forsvarsudgifter er for næste finansår

på 370 mia. dollars.


Derimod er andre aktier på New Yorkbørsen faldet til det laveste i de seneste tre måneder.

Det er den voksende fryg hos investorerne for, at der er andre koncerner med uorden i bogholderiet aom hos den fallerede Enronkoncern.

Denne frygt har fået navnet "Enronitis" og den har ført til en udbredt mistro til at koncernregnskaber måske

peppes op med kreativ bogføring inden offentliggørelse.Tyco har problemer

(NEW YORK) Gigantkoncernen Tyco

International Ltd. er ude for stigende problemer efter at Standard & Poors har nedvurderet koncernens kreditomdømme kort

efter at Fitch Ratings havde gjort det samme. Som årsag er at Tyco International har brug for 4,5 mia. dollars til betaling

af gæld og ville derfor udstede gældsbeviser på 5,9 mia. dollars for at skaffe pengene. TI er ude i store vanskeligheder

Siden nytår er aktieværdien halveret til 29,90 dollars og aktionærerne har i alt mistet lige ved 57 mia. dollars.

BritishAirways

ud med tab

(LONDON) British Airways har i kvartalet, der endte 31. december, haft et tab på 144 mio. pund. Salget af flyrejser

faldt med 21 pct. i flere måneder efter 11. september. Til sammenligning endte samme kvartal et år før med et nettoudbytte

på 36 mio. pund. Omsætningen faldt fra 2,3 mia. pund til 1,84 mia. pund. British Airways har nedlagt en række tabsgivende flyruter

og nedlagt 7000 arbejdspladser og koncentrerer sig mere om de transatlantiske ruter. I det seneste kvartal er omkostningerne nedbragt med

8,5 pct.Commersbank-udbytte ned(FRANKFURT) Tysklands tredjestørste bank, Commerzbank AG, oplyser, at sidste års

regnskab gav en 93 pct.s nedgang i udbyttet, der blev 92 mio. euro mod 1,34 mia. euro i år 2000. Det er den generelle svage

økonomi kombineret med spareomkostninger på 283 mio. euro, der satte udbyttet ned. Resultatet har dog vist sig at være

bedre end det af analytikerne forudsagte på 74 mio. euro. Commersbank har sparet udgifter ved at lukke 200 af 930 filialer og

har nedlagt 3400 af de i alt 40.000 arbejdspladser.Enron skal finkæmmes(WASHINGTON) Senatets handelskomité

sender en retslig tilsigelse til den tidligere chef for den fallerede energikoncern Enron Corp., Kenneth Lay, efter at han har nægtet

at møde op til en senatshøring som frivilligt vidne i sagen om den største bankerot i USAs historie. Lay afviste

i sidste øjeblik at møde op uden at give en grund. Muligvis er årsagen, at flere senatorer forinden i TV-interviews

har sagt, at det er deres overbevisning, at Kenneth Lay og andre ledere i Enron har begået kriminelle handlinger. To andre Enron-ledere,

finanschefen Andrew Fastow og Michael Kopper, har erklæret, at de overvejer også at udeblive fra kongreshøringer.

Det amerikanske justitsministerium har iværksat en omfattende undersøgelse af, hvilke lovovertrædelser, der er

begået forud for Enrons sammenbrud. Der er et utal af forlydender om, at Enrons ledere har forgyldt sig selv med mange millioner

af dollars, inden sammenbruddet blev en kendsgerning.Optimistiske svenskere(STOCKHOLM) I de svenske husholdninger råder

der en forøget optimisme om den økonomiske fremtid. Det svenske konjunktur-institut KI har afsluttet en rundspørge

om folks mening i januar. Den viser, at 34 pct. tror på bedre tider og kun 11 pct. tror det bliver værre. De fleste mener

dog, at arbejdsløsheden fortsat vil stige i år. KI har sammensat alle beregninger i et slags tillidsindeks og det steg

i januar til 3,2 points sammenlignet med 0,9 points i december, skriver "Svenska Dagbladet".

Andersen kigges

efter

(NEW YORK) Revisions- og finansrådgivningskoncernen Arthur Andersen, der er kommet under et stærkt pres efter sit

engagement i den fallerede Enron-koncerns regnskabsføring, har fået hjælp fra den tidligere centralbankdirektør

Paul Volcker til at få foretaget grundlæggende forandringer i selskabet. Volcker bliver formand for en absolut uafhængig gruppe,

der får uindskrænket bemyndigelse til at omforme forretningsgangen i Arthur Andersen. Volcker modtager ingen betaling

fra AA og er meget tilfreds med reformere revisionsvirksomheden uden indblanding, men han siger, at det let kan tage over et år

at nå det hele igennem. Volcker er i dag 74 år. Han blev i 1979 af præsident Carter udnævnt til posten som centralbankdirektør,

en post, som præsident Reagan i 1983 forlængede ham i i endnu fire år.HP klarer sig(NEW YORK) Computer-

og printer-koncernen Hewlett-Packard har det meget bedre. Forbrugerne er vendt tilbage med et øget behov, og H-P regner med at

selskabets første kvartal, der endte 31. januar vil nå lige under de 10,88 mia. dollars , der blev nået i det foregående

kvartal. Analytikere havde ventet, at det seneste kvartal ville ende med en indtjening på 10,65 mia. dollars, men nu viser det

sig at blive væsentligt bedre. Gennem de seneste fem måneder er der i øvrigt ikke sket fremskridt i sagen om den foreslåede

fusion mellem Hewlett-Packard og Compaq Computer. En del af Hewlett- og Packard-familierne modsætter sig fusionen og de repræsenterer 18

pct. af aktierne.GlobalCrossing vil rydde op(NEW YORK) Netværkskoncernen Global Crossing Ltd. har efter sin betalingsstandsning

i sidste ugedannet en uafhængig gruppe af eksperter til at undersøge om der er hold i en tidligere ansats beskyldninger

om forfalskede bogføringer i koncernen, der hidtil har benyttet sig af revisionsselskabet Arthur Andersen. Ekspertundersøgelsen

foretages udelukkende af folk, der ingen forbindelse af til GC eller AA.


Global Crossing har opbygget et globalt højhastigheds-datanetværk,

der forbinder over 200 byer i 27 lande. Opgavens omfang har medvirket til Global Crossings store gæld.

Asfaltaftale

i Sverige

(STOCKHOLM) I Sverige er ni asfaltentreprenører mistænkt for at have været med i et asfaltkartel med prisaftaler.

Et af firmaerne NCC har til myndighederne i en hemmeligstemplet rapport til Konkurrensverket erkendt, at der har været ulovlige

aftaler i perioden 1999-2001.


Den svenske byggekoncern Skanska har nu henvendt sig til Konkurrensverket for at få at vide

om NCCs rapport indeholder beskyldninger mod Skanska, hvis informationschef Jan Lindgren siger, at Skanska vil til bunds i sagen og

vil lægge alle kort på bordet, hvis der er fremsat beskyldninger mod Skanska.