Europas recession lakker mod enden

Tilsyneladende er den alvorlige økonomiske recession ved at være et overstået kapitel i Europa, i hvert fald i denne omgang. Friske tal viser, at bruttonationalproduktet i eurozonen blot faldt med 0,1 pct. i andet kvartal.

Det går bedre med økonomien hos medlemmerne af eurozonen end forventet, viser friske nøgletal. Fold sammen
Læs mere
Foto: Alex Grimm / Reuters
På forhånd havde bankøkonomer ventet, at Eurozonens samlede bruttonationalprodukt i andet kvartal ville falde med 0,5 procent i forhold til de første tre måneder af 2009, men ikke mindst fordi Tyskland og Frankrig kunne melde om en helt uventet stigning i den økonomiske aktivitet på 0,3 pct., gik det langt bedre end forventet.

Set i forhold til andet kvartal sidste år er Eurozonens samlede økonomi dog skrumpet med 4,6 pct., hvilket dog er bedre end faldet på 4,9 pct. i første kvartal.

Økonomer hæfter sig dog mest på udviklingen i forhold til begyndelsen af 2009, fordi de nye tal er en indikation på, at det trods alt er begyndt at gå bedre efter Den Europæiske Centralbank har sænket udlånsrenterne kraftigt, og de fleste regeringer i eurozonen har gennemført store finanspolitiske lempelser.

Pas på med optimismen
I Nordea mener cheføkonom Helge Pedersen at tallene er en klar følge af regeringernes hjælpepakker, og at det tyder godt for udviklingen i øjeblikket i den europæiske økonomi.

"Det er dog også værd at hæfte sig ved, at nedgangen i de fleste andre, som der er blevet offentliggjort data for (undtagelsen er Litauen), viser tegn på udfladning i den økonomiske aktivitet. De massive offentlige hjælpepakker virker i kombination med de pengepolitiske lempelser efter hensigten, og der er berettiget håb om, at euroområdet allerede nu er godt på vej ud af recessionen. Når det er sagt, er der dog også grund til at advare mod overdreven optimisme. Set i forhold til andet kvartal sidste år er euroområdets økonomi fortsat banket langt tilbage. Og det vil vare længe, inden aktivitetsniveauet er tilbage, hvor det kom fra, inden den økonomiske krise for alvor satte ind for godt et år siden. Derfor er der også udsigt til, at den økonomiske poltik vil være lempelig lang tid fremover, og der er ingen grund til at vente, at den europæiske centralbank vil hæve renten fra det nuværende niveau på 1 pct. før tidligst næste sommer," skriver Nordeas cheføkonom i en kommentar.