Euro trues af falskmøntere

Europols vicedirektør Willie Brüggemann oplyser, at flere efterretningstjenester har underrettet om en stor aktivitet

hos falskmønterbander i de nævnte lande med at forsøge sig med falske euro-sedler. I både Kosovo og Makedonien

har regeringerne gjort euroen til officiel valuta, selv om de to lande ikke er medlemmer af EU. Europol siger, at falskmønterne

især vil trykke 100-euro og 200-euro sedler, hvorimod 500-euro sedler betragtes som for sikre. Det henstilles til de 304 mio.

EU-borgere at være opmærksomme på de særlige kendetegn, der tydeligt afslører falske sedler.

Forsigtig

USA-optimisme

(NEW YORK) En forsigtig optimisme breder sig langsomt i USA udsprunget af en stigende tillid til fremtiden hos forbrugerne

og et stigende salg af boliger og især af varige forbrugsgoder i den højere prisklasse. Det fremgår af en række

markedsundersøgelser, der tyder på, at den værste del af recessionen er overstået med bedre tider forude.

Conference Boards registrering af forbrugertillid viser for december en stigning til 93,7 points fra 84,9 i november. Det er den største

månedlige stigning i fire år. Conference Boards indeks er baseret på månedlige indberetninger fra 5000 amerikanske

husholdninger og nyder stor årvågenhed, da forbrugerne står for to tredjedele af USAs økonomiske aktivitet.


I

Washington oplyser handelsministeriet, at salget af nye boliger steg 6,4 pct. i november begunstiget af et mildt efterår og

ikke mindst af de lave renter på boliglån. Handelsministeriet har også registreret et stigende salg i de to sidste

måneder af 2001 af biler, udstyr til hjemmene og elektroniske artikler. Således er salget af computere igen på vej

op efter lang tids stagnation.


Cheføkonom Sung Won Sohn ved Wells Fargo & Co. siger, at de amerikanske forbrugere

bliver det lokomotiv, der skal hale USA op efter sidste års økonomiske nedtur.Storm på euro

(BERLIN)

Straks fra Nytårsdagsmorgen blev bankernes pengeautomater i de 12 eurolande bestormet af lange køer af borgere, der ønskede

at få fingre i de så længe omtalte pastelfarvede eurosedler. I de kommende dage får bankerne travlt med at

modtage de sidste rester af de nu ugyldige nationale valutaer. Der er trykt nok af de nye pengesedler til, at de kan række til

månen og tilbage to og en halv gange. Samtidig er tonsvis af gamle sedler ved at blive forvandlet til papiraffald og de gamle

mønter smeltes om til nye euromønter. Men helt nyt med fællesvalutaen i Europa er det ikke. Allerede det romerske

imperium havde for et par tusinde år siden indført en gangbar fællesmønt i det meste af Europa.

Golflande

enes om én valuta

(CAIRO) De seks golflande, Bahrain, Forenede Arabiske Emirater, Oman, Qatar og Saudiarabien, har på

deres årsmøde i Oman besluttet at indføre toldunionen og en fælles valuta efter det europæiske mønster.

Det skal tilsammen bane vejen for en udvidet handelstale med EU. Lederne af golflandene mener at toldunionen kan være klar inden

et år, mens det kan vare en del år før den fælles valuta er en kendsgerning. Inden da skal de nationale valutaer

tilpasses til den amerikanske dollar for at skabe en fælles økonomisk standard. De seks golflande råder over halvdelen

af hele verdens oliereserver.Fyringer i Deutsche Bank(FRANKFURT) Tysklands største bank, Deutsche Bank AG, nedlægger arbejdspladser

i et stigende tempo. Udover de 7100 job, der besluttedes nedlagt i fjor, kommer der nu yderligere 2100 til, og det bliver globalt med

fyringer i Europa, USA og Asien. Til det blev der i det seneste kvartal afsat 290 mio. euro til affindelsessummer. I september i fjor beskæftigede

Deutsche Bank globalt 97.000. To andre tyske storbanker, HypoVereinsbank og Commerzbank foretager også personaleindskrænkninger.

De tre tyske banker skiller sig samlet af med 30.000 ansatte.Argentina langt ude i tovene(NEW YORK) Argentinas nye præsident

Eduardo Duharde skal som den femte i præsidentembedet siden 21. december søge at skabe et nyt økonomisk grundlag

for landet, der efter fire års recession har pådraget sig en gigantisk udlandsgæld på 133 mia. dollars. Argentina

er så langt ude i tovene, at det ikke længere har været muligt at erlægge afdrag og renter. Landet er de facto

i betalingsstandsning og har ikke længere mulighed for at skaffe lån i udlandet.


Hidtil har den argentinske peso

været bundet til dollaren i vekselkursen en-til-en. Det har ført til, at folk kun fik lov at hæve 1000 pesos på deres

bankkonti om måneden og dermed til en stigende fattigdom og en 20 pct.s arbejdsløshed. Den ny regering vil efter alt

at dømme opgive vekselkursen og ændre den til måske 1,35 peso for en dollar, med andre ord en klækkelig nedskrivning

af de midler argentinerne har stående i bankerne. For mange argentinere kan det blive en katastrofe. Det er almindelig for dem

at have lån i dollars og med en devaluering bliver privatgælden med et slag øget med en tredjedel.


Internationale

finansfolk foreslår, at Argentina går over til udelukkende at bruge den amerikanske dollar som valuta for at genskabe

udlandets tillid. De seneste 10 års ligestilling mellem peso og USdollaren betragtes som hovedårsagen til det økonomiske

sammenbrud. Amerikanske økonomer siger, at pesoen helt må opgives og erstattes med dollaren som valuta.

Bangkok

får nye bybanetog

(BANGKOK) Bangkok Metro Co. Ltd. har bestilt bybanetog for 385 mio. dollars hos Siemens AG, der udkonkurrerede

Bombardier i Canada og Alstom i Frankrig. Siemens har ifølge "Bangkok Post" tilbudt at hjælpe med at få projektet

finansieret. De nye bybanetog kan ventes i drift i Bangkok om halvandet år. Siemens leverede i 1999 bybanetog og signalsystemer

for 566 mio. dollars til de første bybanelinjer i Bangkok.Olien stiger næppe meget(NEW YORK) Den internationale

valutafond IMF siger, at olien ikke kommer til at stige meget i år, hvor gennemsnitsprisen er beregnet til 18 til 19 dollars

pr. tønde råolie. Det er et fald på 23,7 pct. af prisen fra i fjor. IMF siger, at OPECs produktionsnedskæring

på 6 pct. eller 1,5 mio. tønder pr. dag ikke får den store betydning. Den vedvarende svage globale økonomi

vil gøre det umuligt at tvinge oliepriserne op og i øvrigt har de fleste olieforbrugende virksomheder for længst

indregnet prisstigninger i salgspriserne for deres produkter. OPEC leverer normalt en tredjedel af hele verdens olieforbrug.

Krav

om ny tysk værdiskat

(BERLIN) Det tyske fagforbund for ansatte i servicesektoren, Ver.di, vil have genindført en ekstra

værdibeskatning af den velhavende del af befolkningen. Det gælder formueskat og en højere skat på fortjenester

fra køb og salg af aktier og det kan give staten ekstra 50 mia. euro i kassen. Arveskatten bør også forhøjes,

hedder det i forslaget, der anbefaler, at beløbet deles ligeligt mellem forbundsstaten og delstaterne. Fagforbundets formand

Frank Bsirske siger til "Bild-Zeitung", at kløften mellem rige og fattige er blevet alt for stor i Tyskland. Værdibeskatningen

blev ophævet i 1997 under Helmut Kohls regering.Russisk erhvervsliv(MOSKVA) De mindre erhvervsvirksomheder i Rusland

skal hjælpes, og det skal ske ved hjælp af skattelettelser, mindre bureaukrati og færre afgifter. Det har præsident

Putin besluttet at søge gennemført i løbet af året for at fremme en solid middelklasse i Rusland, skriver

erhvervsbladet "Komersant" i Moskva.Tysk bilrekord(LEIPZIG) Den tyske bilindustri havde i 2001 en rekordomsætning

på over 500 mia. DM. Det er mere end i noget andet tidligere år, siger præsidenten for Verband der Automobilindustrie,

Bernd Gottschalk, til "Leipziger Volkszeitung". Næsten 3,7 mio. biler blev eksporteret og det er også en ny rekord.

I alt produceredes 5,33 mio. biler i de tyske bilfabrikker, der måtte nyansætte 18.000 til i alt 170.000 ansatte for at

klare produktionen. Afsætningen til hjemmemarkedet er gået tilbage og vil sandsynligvis fortsætte med det i år,

men salget i udlandet er stigende. I England er der en tilvækst på 10 pct og i Frankrig fem pct.