EU-udvidelse giver eksport-gevinster

Det er Danmarks Eksportråd, der kommer med budskabet. I en helt ny rapport konkluderer Eksportrådet, at den danske eksport

til kandidatlandene kan være steget med 52 mia. kr. i 2008. Det tal kan så yderligere vokse til 76 mia. kr. i år

2015, hvis samtlige kandiatlande får opfyldt deres ønske om at blive optaget i EU.


I en pressemeddelelse skriver

Eksportrådet, at "den økonomiske vækst i de nye medlemslande ventes at ligge et godt stykke over væksten

i de nuværende medlemslande og danske virksomheder står stærkt på de områder, hvor der fremover forventes

den største vækst i efterspørgslen. Det store potentiale betyder, at kandidatlandene over de næste ti år

kan blive det helt store vækstmarked for dansk eksport".Godt rustet

Rapporten blev præsenteret på

en konference i går, og her konstaterede udenrigsminister Per Stig Møller, at de danske virksomheder står godt rustet

til at få en pæn del af det voksende marked i kandidatlandene. Han gjorde opmærksom på, at den øgede

efterspørgsel primært vil være rettet mod viden og udstyr til modernisering af landbruget, effektivisere energiforsyningen

samt et bidrag til en fornyelse af den meget nedslidste boligmasse.


Per Stig Møller opfordrer de danske virksomheder til

at gribe de muligheder, som en udvidelse af EU vil give.