EU slækker på kontrol med fusioner

Opblødning. I et forsøg på at mindske EU-bureaukratiet for erhvervslivet har Europaparlamentet netop vedtaget af lempe kontrollen med fusioner og spaltninger af aktieselskaber.

Fremover bliver det mindre bureaukratisk og lidt billigere, når et aktieselskab ønsker at indgå i en fusion eller at splitte op i to selskaber.

Europaparlamentet vedtog onsdag middag, at afskaffe kravet om, at aktieselskaber altid skal hyre en revisor som uvildig vurderingsmand, når bytteforholdet mellem aktionærer fastsættes i forbindelse med fusion eller spaltning. Hvis alle aktionærer er enige om det, så kan selskabet fremover undlade at få udført en uvildig vurdering.

Til gengæld skal vurderingsmanden fortsat ind og undersøge om en fusion eller spaltning kan få negative konsekvenser for selskabets kreditorer.

Både erhvervslivet og revisorerne er godt tilfredse med lempelsen.

- Lempelsen er et rigtig godt eksempel på de principper, som burde gælde, når EU vedtager lovgivning for erhvervslivet. Hvis alle implicerede parter - i dette tilfælde aktionærerne - kan blive enige om, at det ikke er nødvendig med en uvildig rapport, er der ingen grund til at have et stift lovkrav om, at der skal udarbejdes en rapport, siger Sune K. Jensen, konsulent i Dansk Industri.

Hjælp til mindre selskaberSelvom lempelsen betyder mindre arbejde til revisionsfirmaerne, er revisorerne enige.

- Det er en fornuftig lempelse, som især vil gavne mindre aktieselskaber med en begrænset aktionærkreds og koncerner, som ofte foretager interne ændringer i selskabsstrukturen, siger Peter Gath, leder af faglig afdeling og partner i revisionshuset KPMG.

Samme vurdering af konsekvenserne har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

EU-kommissionen har regnet sig frem til at den enkelte virksomhed, som gør brug af muligheden for at fravælge en uvildig vurdering af bytteforholdet mellem aktionærerne, kan forvente lettelser i størrelsesordenen 25.000 kroner i gennemsnit. Til gengæld er det usikkert, hvor mange virksomheder, der rent faktisk fravælger vurderingen, men det bliver næppe et voldsomt stort antal.

- Selvom ændringen umiddelbart berører forholdsvis få selskaber, så sender den et vigtigt signal om, at EUs kamp mod de administrative byrder ikke kun handler om store målsætninger og fine hensigter, men at der er en vilje til at fjerne regler, som ikke giver mening, siger Victor Kjær, vicedirektør i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Fortsat beskyttelse af kreditorerVictor Kjær understreger, at selskaberne fortsat må påregne udgifter til revisorer i forbindelse med fusioner og spaltninger, da kravet om en uvildig vurdering af konsekvenserne for selskabets kreditorer fortsætter uændret.

Hos KPMG er forventningen, at flere virksomheder fortsat vil bede revisoren om medvirke ved fastsættelsen af bytteforholdet mellem aktionærerne. Men når det sker ad frivillighedens vej, bør det ikke længere opfattes som en byrde for virksomhederne, mener Peter Gath.

- Jeg tror, at det er meget sundt, at virksomhedens ledelse får mulighed for at foretage en cost-benefit-vurdering af behovet for revisorbistand. Man skal jo ikke involvere revisorer for revisorernes skyld, siger Peter Gath fra KPMG.