EU-produktion stiger

Sammenlignet med august 2001 faldt produktionen 0,8 pct. I juli faldt produktionen 0,8 pct. på månedsbasis, hvilket var

en lille oprevidering fra den tidligere melding om et fald på 0,9 pct. Opgjort på årsbasis blev industriproduktionen

for juli revideret fra et fald på 0,5 pct. til et fald på 0,3 pct.For samtlige 15 EU lande steg industriproduktionen

0,3 pct. i august, mens der opgjort på årsbasis var tale om et fald på 1,5 pct. Juli-tallene blev revideret fra

et fald på henholdsvis 0,5 pct. og 0,2 pct. til fald på 0,1 pct. og 0,5 pct.I Irland steg produktionen 10,6 pct.

(estimeret) i august, hvilket var den største stigning. I bunden ligger Finland med et fald på 2,5 pct. I Danmark faldt

produktionen 1,7 pct. Opgjort på årsbasis var den største stigning ligeledes i Irland, hvor årsstigningstakten

er estimeret til 9,4 pct. I bunden lå Danmark med et fald på 5,8 pct.