EU-kommissær vil have mindsteløn for alle

Samtlige EU-lande bør være forpligtede til at fastsætte en mindsteløn, siger EUs økonomikommissær. Ønsket er »en mindre bombe« under den danske model, siger en arbejdsmarkedsforsker.

EU lægger nu op til yderligere regulering af arbejdsmarkedet. EU-Kommissionen vil nemlig have, at alle lande i EU fastsætter en mindstelønsats.

Danmark er blandt det mindretal af EU-lande, som ikke har en statsligt fastsat mindsteløn, og kommissionens udspil vil derfor være et indgreb i den ret, som fagbevægelsen og arbejdsgivere hidtil har haft til selv at aftale løn og arbejdsvilkår.

Det er EUs økonomikommissær, spanieren Joaquín Almunia, der i et interview med den tyske avis die Zeit fremsætter ønsket om mindstelønninger overalt.

»På kort sigt er det urealistisk. Men det ville være teoretisk muligt og ønskeligt, om vi i EU kan forpligte ethvert medlemsland til at fastsætte sin egen mindsteløn,« siger kommissæren.

I EU er det i dag kun Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, Italien og Cypern, som ikke har en mindsteløn.

Bekymrende
Almunias udtalelse er »mildest talt kontroversiel«, siger arbejdsmarkedsforskeren Klaus Pedersen, som er ph.d.-stipendat ved forskningscentret FAOS på Københavns Universitet.

Den er nemlig direkte i strid med den danske tradition for, at løn og arbejdsforhold aftales direkte mellem arbejds­givere og fagbevægelse, uden lovgivning eller anden statslig indblanding.

»EU-kommissærens ønske er en mindre bombe i den i forvejen ret heftige, aktuelle diskussion om, hvordan det danske arbejdsmarked skal fungere fremover. Et af de centrale spørgsmål angår afgræsningen mellem partsregulering og offentlig styring,« siger han.

»Set fra et dansk perspektiv er kommissærens melding bekymrende af flere årsager. For det første viser erfaringen, at EU-Kommissærens »indblanding« i landenes interne forhold kan give anledning til stor uro. Dernæst er det mildest talt kontroversielt, at EU-kommissæren åbenbart mener, at EU har kompetencen til at lave regler om minimumsløn.«

Det har EU da heller ikke på nogen måde, lyder den klare afvisning af Almunias udspil fra vicedirektør Jørgen Rønnest, Dansk Arbejdsgiverforening.

»Spørgsmålet om lovbestemt mindsteløn er mere kompliceret, end Almunias tror,« siger han.

Angreb på dansk model
Han er sikker på, at Kommissionen ikke vil gå videre med Almunias tanker.

»Det gør den ikke, for det er der ikke traktatmæssigt grundlag for,« siger han og henviser til, at den gældende EU-traktat udtrykkeligt siger, at lønspørgsmål ligger udenfor, hvad EU har kompetence til at bestemme. Han kalder det også »en helt irrelevant problemstilling« at indføre statslig mindsteløn i Danmark.

»Det er der ingen, som har foreslået.

Nøjagtig det samme mener man på den anden side af bordet, hos LO.

»Jeg tror ikke, han (Almunia, red.) tænker på Danmark,« siger cheføkonom Jan Kæraa Rasmussen.

»Men det er et angreb på den danske model – den måde, vi regulerer løn og arbejdsvilkår på i Danmark.«

Senest har Østrig ved månedsskiftet indført en mindsteløn; den er på 1.167 euro om måneden inklusive feriepenge og julebonus. Det svarer netto efter skat og socialbidrag til 818 euro i udbetalt løn, eller godt 6.000 kr. Der er dog ikke tale om en lovbestemt mindsteløn, men en aftale indgået mellem Østrigs »socialpartnere« – arbejdsgivere i industri og landbrug samt fagbevægelsen, og den omfatter ikke liberale erhverv som f.eks. tandlægeklinikker og advokatkontorer.