EU fastholder BNP-skøn

Det begrundes med, at der er ikke er sket markante ændringer i de indikatorer, der anvendes i modellen til at forudse væksten,

siden 10. oktober, hvor kommissionen nedjusterede sin vækstprognose fra tidligere 03-0,6 pct., ligeledes for begge kvartaler. Eurostat

har samtidig offentliggjort sin endelige opgørelse af tallene for 2. kvartal. De viser fortsat en stigning på 0,4 pct.

i eurozonen sammenlignet med 1. kvartal 2002 og en vækst på 0,7 pct. sammenlignet med samme kvartal året før

tidligere. For samtlige 15 EU-lande viser kvartalstallet en stigning på 0,4 pct. og en årsstigning på 0,8 pct. i

2. kvartal.For Danmarks vedkommende var der en økonomisk vækst på 1,1 pct. i andet kvartal i forhold til

kvartalet før, og i forhold til samme kvartal året før var der tale om en vækst på 2,0 pct.