EU-dom tvinger Danmark til at ændre pensionslov

EU-dom. EU domstolen har netop slået fast, det danske pensionssystem er ulovligt, fordi det gør forskel på danske og udenlandske pensionsselskaber.

Den danske pensionsskat er ikke lovlig. Det har EF-domstolen netop slået fast. Domstolen mener, at Danmark gør forskel på danske og udenlandske pensionsselskaber, fordi pensionsindbetalingerne kun er fradragsberettigede, hvis ordningen er oprettet i et pensionsselskab her i landet.

Alvorlige konsekvenserDommen kan få alvorlige konsekvenser for hele det danske pensionssystem og tvinge politikerne til et indgreb for at redde systemet.

Fra skatteminister Kristian Jensen (V) lyder det, at dommen betyder, at Danmark må ændre reglerne om fradrags- og bortseelsesret for pensionsbidrag, således at disse bringes i overensstemmelse med EF-retten.

- Der forventes fremsat lov-forslag herom hurtigst muligt. Indtil lovgivningen og systemerne er på plads, vil det fortsat være en betingelse for skattemyndighedernes godkendelse af fradrag for indskud på en pensionsordning, at denne er oprettet i et dansk pensionsinstitut, påpeges det i en pressemeddelelse fra Skatteministeriet.

På nuværende tidspunkt får man som privatperson et fradrag i skatten, når man betaler penge ind på en pensionsordning. Til gengæld beskattes pengene, når de udbetales.

Men fradrag gælder kun for danske pensionskasser eller pensionsselskaber med filial i Danmark, og det er EU utilfreds med.

Udenlandske selskaberEU mener, at danskerne og andre EU-borgere, der bor og arbejder i Danmark, skal have mulighed for at betale til pensionsselskaber i udlandet og beholde det danske skattefradrag.

I forsikringsselskabernes brancheforening Forsikring & Pension er man ikke så nervøs over dommen.

- Vi har fuld tillid til, at skattemyndighederne vil finde en løsning, der giver danske og udenlandske pensionsselskaber lige konkurrencevilkår og samtidig bevarer skattereglernes økonomiske incitament til, at folk sparer op til pension, lyder det i en pressemeddelelse fra F&P.

- Hvis den danske stat skal give danskere et skattefradrag, når de har en pension i udlandet, skal staten have en eller anden sikkerhed for, at der bliver betalt skat, når pensionen bliver udbetalt. Den udfordring har skattemyndighederne flere muligheder for at finde en fornuftig løsning på, hedder det videre.

Der står i dag 2200 milliarder kroner på danskernes pensionsopsparinger.