EU-direktiv vil få butikker til at ligne lossepladser

Læs mere
Fold sammen
Det vil koste butikkerne et to-cifret millionbeløb at få det ofte miljøfarlige affald skaffet bort.Et nye

EU-direktiv, der skal indføres i Danmark til sommer, bliver både dyrt og besværligt for butikkerne, mener Dansk

Handel og Service. Hvis butikkerne bliver tvunget til at modtage udtjente køleskabe, computere, mobiltelefoner og andet elektrisk

udstyr, som de selv har solgt, vi det både skade indtjeningen og give branchen ekstra udgifter- Vi er bange for, at butikkerne

bliver til store skrotpladser og kommer til at se lidt for losseplads-agtige ud. Det er jo ikke særlig rart at komme ud at handle

et sted og så kunne se, at derovre er den bunke, hvor man kan smide sit affald, siger Erhvervspolitisk konsulent i Dansk Handel &

Service, Christian Hjorth-Hansen.I EU-direktivet lægges der op til, at de nationale parlamenter selv fortolker direktivet

inden for nogle rummelige rammer. I det konkrete tilfælde er den såkaldte en-til-en ordning, hvor kunden kan tilbagelevere sit

brugte udstyr til butikken, kun en af flere muligheder for at håndtere el-affaldet. Alligevel bekymer det DHS, at modellen er

men i det oplæg, Miljøstyrelsen præsenterer for Miljøministeren og Folketinget:- Det bekymrende er,

at Miljøstyrelsen selv havde skrevet, at distributørerne skulle have pligt til at tage el-skrot tilbage på et et-til-et-grundlag.

Vi håber, at Miljøstyrelsen vil se bort fra den et-til-et-tilbagetagning, siger Christian Hjorth-Hansen. Dansk Handel

& Service vurderer, at loven vil medføre tocifrede millionomkostninger for butikkerne.Tidligt udeI Miljøstyrelsen

undrer man sig over de skarpe udmeldinger fra DHS. Især fordi Miljøstyrelsens oplæg i høj grad bygger på

samarbejde med brancheorganisationerne, fortæller ingeniør Tonny Christensen fra Miljøstyrelsen:- Vi er

endnu på et så tidligt stadium, at der ikke er noget, der ligger fast. Men vi vil gerne have lovændringerne lavet

så rummelige, at vi har mulighed for at implementere det direktiv på den administrativt letteste måde, siger Tonny

Christensen. Når styrelsen derfor arbejder på at give miljøminister Hans Christian Schmidt mulighed for at indføre et-til-et-tilbageleveringen,

sker det for at holde alle muligheder åbne.- Det drejer sig ikke om at Miljøministeren skal have mere magt. Vi

ønsker bare ikke at komme i den situation, at vi senere i processen hører om en virkelig god ide, som vi ikke kan følge,

fordi vi har et for smalt lovgrundlag, siger Miljøstyrelsens Tonny Christensen.