Erhvervsuddannelser skal have kvalitetsløft

Erhvervsuddannelser. Erhvervsuddannelserne kan se frem til at få 150 millioner kroner ekstra fra Globaliseringspuljen. Pengene skal gå til at forbedre kvaliteten i uddannelserne.

Regeringens finanslovsforslag giver ekstra globaliseringsmidler til erhvervsuddannelserne.

I alt afsætter regeringen 300 millioner kroner, som skal bruges til kvalitetsløft i erhvervsuddannelser. Det er en fordobling i forhold til 2007.

Pengene til erhvervsskolerne er en del af en pulje på 781 millioner kroner, som skal bruges på ungdomsuddannelser, og som skal sikre, at regeringen når sit mål om at 95 procent af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse i 2015.

Langt de fleste penge, knap 450 millioner kroner, går til øget undervisningskapacitet.

Globaliseringspuljen, hvor pengene stammer fra, er på i alt fire milliarder kroner. Det en fordobling i forhold til 2007. Den overordnede fordeling af midlerne i puljen er aftalt mellem regeringen, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.