Erhvervsstyrelsen fastholder erstatningskrav på 21 mio. kr. mod tidligere WoCo-formand

Styrelsen finder, at den tidligere bestyrelsesformand i den erhvervsdrivende fond Wonderful Copenhagen Fonden (WoCo) er ansvarlig for, at fonden dækkede Grand Prix-gæld til DR på et tocifret millionbeløb.

Michael Metz Mørch, Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Nørgaard Larsen

Erhvervsstyrelsen traf onsdag sin endelige afgørelse vedrørende Grand Prix-skandalen i 2014, som endte med, at den erhvervsdrivende fond Wonderful Copenhagen Fonden dækkede et underskud på et stort tocifret millionbeløb, mens DR slap for at betale.

Styrelsen placerer utvetydigt ansvaret hos den tidligere bestyrelsesformand i WoCo, Søren Metz Mørch, som nu står til at betale en erstatning på 21 mio. kroner.
Erhvervsstyrelsen er myndighed for erhvervsdrivende fonde i Danmark og kritiserer først og fremmest, at Michael Metz Mørch overhørte advarsler fra styrelsen om, at WoCo ikke havde lov til at dække det store underskud uden fondsmyndighedens samtykke. Årsagen til, at alene Michael Metz Mørch holdes ansvarlig, er, at han ifølge styrelsen ikke orienterede den øvrige bestyrelse om advarslen, inden bestyrelsen besluttede at punge ud.

Gælden udgjorde i alt 46 mio. kroner, hvoraf de 42 mio. kroner var penge, som WoCos Grand Prix-selskab skyldte DR. Ifølge styrelsen kunne WoCo have nøjedes med at betale de mindre private kreditorer og var ikke forpligtet over for DR til at betale milliongælden.

Mandag kritiserede professor Anders Drejer fra Aalborg Universitet de dobbeltroller, som WoCo-formand Michael Metz Mørch og DR’s formand Michael Christiansen befandt sig i, mens Grand Prix-skandalen rullede. DR-formanden var nemlig på én gang både Michael Metz Mørchs modpart i Grand Prix-projektet - og hans chef. Michael Christiansen var således bestyrelsesformand for Dansk Kulturinstitut, hvor Michael Metz Mørch havde sit daglige udkomme som direktør.

Undervejs i forløbet gav Michael Metz Mørch to gange egenhændigt og uden om den øvrige bestyrelse »støtteerklæringer« til DR vedrørende WoCos datterselskabs gæld til DR. Men ifølge Erhvervsstyrelsen var disse erklæringer ikke juridisk bindende.

»Det kan være svært at forestille sig, at Michael Metz Mørch ikke har haft i baghovedet, at Michael Christiansen var hans chef i Dansk Kulturinstitut, når han traf beslutninger i relation til DR,« sagde Anders Drejer.

På i hvert fald et punkt er Erhvervsstyrelsens endelige afgørelse tilsyneladende lidt mildere end i den foreløbige afgørelse fra juni 2016. Dengang beskyldte styrelsen Michael Metz Mørch for »groft at have tilsidesat« sine forpligtelser som bestyrelsesformand. Denne formulering er nu blødt op til det lidt mildere »i væsentlig grad«.

Ifølge fondsekspert, juraprofessor ved CBS kan den mildere formulering få betydning for, om WoCo’s ledelsesansvarsforsikring dækker den afkrævede erstatning.

»Hvis der er tale om grov uagtsomhed, har forsikringsselskabet typisk regress-ret overfor skadevolder, altså i dette tilfælde Michael Metz Mørch. Men hvis et ledelsesmedlem  bare udviser simpel uagtsomhed, så vil forsikringen typisk dække,« siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Michael Metz Mørch, mens hans advokat, Finn Schwartz, oplyser, at hans klient lige nu overvejer, om han skal anke Erhvervsstyrelsens afgørelse til Erhvervsankenævnet.