Erhvervslivet: Sådan kan vi skabe højere vækst i København

Hovedstadens erhvervsliv mener, at politikerne i den nye valgperiode skal skrue på en lang række håndtag for at øge væksten. Trafikpolitik er et af de centrale områder. Overborgmester Frank Jensen (S) lover tæt dialog med erhvervslivet.

Overborgmester Frank Jensen (S) er enig med erhverslivet i, at der er behov for at få bedre styr på grave- og vejarbejder så trafikken kan flyde lettere. Til gengæld vil han ikke være med til at plastre byens pladser til med parkeringspladser. Foto: Søren Bidstrup Fold sammen
Læs mere

Bilisterne skal have bedre vilkår, og der skal etableres flere og billigere parkeringspladser. Kommunen skal fortsætte bevægelsen fra en myndighedskultur til en servicekultur. Og så kommer man ikke uden om en nedsættelse af dækningsafgiften for byens virksomheder.

Sådan lyder nogle af buddene fra hovedstadens erhvervsliv på, hvordan kommunalpolitikerne i København kan skabe højere vækst og flere arbejdspladser de næste fire år.

I den første periode som overborgmester lagde Frank Jensen op til en langt mere offensiv erhvervs- og vækstpolitik. Ambitionerne var store, og målsætningen var at gøre København til en erhvervsvenlig hovedstad i verdensklasse. Den seneste tid har flere undersøgelser blandt københavnske virksomheder vist, at projektet langt fra er slået igennem i virksomhedernes bevidsthed. En stor undersøgelse fra Berlingske Research blandt knap 1.400 københavnske virksomheder har bl.a. vist, at hovedparten af selskaberne afviser, at erhvervsklimaet er blevet forbedret. Der er tværtimod en overvægt af virksomheder, der vurderer, at det er gået i den forkerte retning.

Efter kommunalvalget sidste tirsdag har Frank Jensen understreget, at projektet om at gøre København mere erhvervsvenlig skal fortsætte med uformindsket styrke. Berlingske Business har bedt en række københavnske virksomheder og erhvervsorganisationer om at give et bud på, hvad der skal til for, at projektet lykkes i den kommende valgperiode.

»Der skal drejes på en lang række håndtag, og vi kan heldigvis fornemme, at ambitionerne er til stede. Et af de meget væsentlige områder er arbejdet med en bedre infrastruktur, herunder bedre muligheder for at komme frem i bil og bedre parkeringsmuligheder,« siger formand for DI Hovedstaden og adm. direktør i Grontmij, Søren Larsen.

Netop den manglende fremkommelighed og forholdene for byens bilister fylder en afgørende faktor for mange af hovedstadens virksomheder. I undersøgelsen fra Berlingske Research var utilstrækkelig infrastruktur, dårlig fremkommelighed og for få parkeringspladser topscoreren på virksomhedernes liste over de største kommunalpolitiske udfordringer i forhold til at skabe vækst og vækstarbejdspladser. Derudover pegede mange på utilstrækkelig dialog med erhvervslivet og høje kommunale afgifter som store kommunale udfordringer.

Den manglende fremkommelighed var et stort tema op til kommunalvalget, og valget af Enhedslistens Morten Kabell som ny teknik- og miljøborgmester skabte straks bekymring hos mange erhvervsfolk. Siden har overborgmester Frank Jensen dog forsøgt at berolige erhvervslivet ved at minde om, at det er flertallet af Borgerrepræsentationen - og ikke den enkelte borgmester – der bestemmer retningen i trafikpolitikken.

I Håndværksrådet peger adm. direktør Ane Buch, på, at der er behov for mere effektivt vej- og gravearbejde samt mere målrettet information til virksomhederne. Derudover håber hun, at en række gebyrer bliver taget op til fornyede overvejelser.

»Man skal kigge på, hvor man kan minimere erhvervslivets omkostninger. Kan man afskaffe byggesagsgebyrer, som man gør i Odense? Og kan man få flere og billigere parkeringslicenser til erhvervslivet,« spørger Ane Buch.

Flere erhvervsfolk fremhæver derudover dækningsafgiften, der er en skat på virksomhedernes bygninger. Afgiften indbringer i alt landets kommuner tre mia. kr. om året, og heraf opkræver Københavns Kommune omkring en mia. kr.

Derudover står lavere affaldsgebyrer og kortere sagsbehandlingstid på bygge- og miljøsager højt på mange virksomheders ønskeliste for den kommende valgperiode. Flere fremhæver også, at kommunen kan tilrettelægge de kommunale udbud på en måde, så flere små og mellemstore virksomheder kan byde på opgaverne.

Overborgmester Frank Jensen har ikke ønsket at stille op til interview om, hvordan man kan sparke fornyet gang i væksten de kommende fire år. Men han fremhæver i en e-mail, at nye tiltag for at skabe højere vækst og bedre forhold for erhvervslivet vil have høj prioritet i den nye valgperiode.

»Vi har haft tre arbejdsgrupper med erhvervslivets egne repræsentanter og vi har handlet på 125 forslag fra dem. Nu opretter vi også et nyt erhvervsråd for at sikre den tætte dialog med erhvervslivet,« skriver Frank Jensen.

Han er enig med erhvervslivet i, at der er behov for at få langt bedre styr på de mange grave- og vejarbejder, så trafikken kan flyde lettere.

»Der skal være en økonomisk pisk og gulerod til at blive hurtigere færdig og få lukket hullerne,« lyder det fra Frank Jensen, der derimod er mere forbeholden over ønsket om markant bedre parkeringsforhold.

»København skal være en by for virksomhederne, men det skal også være en by for borgerne. Der skal være en balance, og jeg vil for eksempel ikke – som nogen af min borgerlige kolleger – plastre alle byens pladser til med parkeringspladser,« skriver han.