Erhvervslivet jubler ved tanken om offentlig udbudsfest

Flere brancheorganisationer har svært ved at få armene ned oven på Produktivitetskommissionens anbefalinger om at sende offentlige opgaver for milliarder i udbud. Der er potentiale til helt at fjerne topskatten eller skyde selskabsskatten til bunds, lyder det fra Håndværksrådet.

Ældrepleje er en af de opgaver, som kan udliciteres til private, mener Produktivitetskommissionen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged

Der ligger et enormt samfundsgodtgørende potentiale i flere offentlige udbud. Det mener både Dansk Industri, Håndværksrådet og Ingeniørforeningen, der dermed bakker op om anbefalingerne i den analyserapport, som Produktivitetskommissionen fremlagde mandag.

Konklusionen i rapporten er, at den offentlige sektor misser potentielle milliardbesparelser, fordi kun en fjerdedel af de offentlige opgaver bliver sendt i udbud og dermed udsættes for konkurrence.

»Når offentlige opgaver bliver lagt ud i fri konkurrence, får man svaret på, hvem der kan løse opgaven bedst og billigst. Derfor er konkurrence afgørende for produktiviteten i kommuner, regioner og staten,« siger direktør Tine Roed fra Dansk Industri i en pressemeddelelse.

Også Håndværksrådet roser rapporten. Brancheforeningen, der repræsenterer næsten 20.000 små og mellemstore virksomheder, mener, at besparelserne ved offentlige udbud kan blive så store, at staten helt vil kunne fjerne topskatten eller sænke selskabsskatten til 7-8 procent. Beregningerne baserer sig på, at staten hypotetisk set sender alle ydelser i udbud og får en besparelsesprocent på 10.

»Der findes eksempler på, at du kan spare op til 50 procent (på en offentligt udbudt opgave .red). Så et snit på 10 procent, mener vi ikke, er urealistisk. Det er faktisk lavt sat og kunne lige så godt have heddet 15 procent,« siger afdelingschef Frank Korsholm. Han understreger dog, at der er tale om et hypotetisk eksempel, da den offentlige sektor ikke kan udlicitere alle opgaver.

»Du kan selvfølgelig ikke sende opgaver for 300 milliarder i udbud, men det skal ske ad åre. Og vi foreslår så, at man hæver udbudsandelen med to til tre procentpoint om året. Det burde være overkommeligt,« siger han og foreslår, at man gemmer de følgende besparelser til løbende lempelser af eksempelvis selskabs- eller topskatten.

Dansk Industri vil ligesom Håndværksrådet have nationale måltal for brugen af konkurrence i den offentlige sektor. Men først og fremmest vil erhvervsorganisationen have lovgivningen om offentlige udbud renset for konkurrencemæssige barrierer.

»Det arbejde bør Folketinget tage fat på hurtigst muligt, så det ikke er lovgivningen, der bremser en ambitiøs brug af konkurrence,« siger direktør Tine Roed.

Også Ingeniørforeningen ser med positive briller på Produktivitetskommissionens udbudsanbefalinger. Og her ønsker man generelt et langt tættere samarbejde mellem den offentlige og private sektor.

»Den offentlige sektor kan nemlig via konkrete funktionsudbud spille en langt større rolle for innovationsaktiviteterne i den private sektor, og samtidigt kan samarbejdet sikre overførsel af nødvendig viden fra den offentlige sektor til de private virksomheder. Eksempelvis er et samarbejde på områder som sundheds- og velfærdsteknologi og på miljø- og energiområdet en nødvendighed, hvis Danmark vil gøre sig gældende på eksportmarkederne,” siger Ingeniørforeningens næstformand, Lasse Grønbech.

I Produktivitetskommissionens rapport fremgår det dog, at selvom langt de fleste offentlige opgaver kan sendes i udbud, er visse opgaver »decideret uegnede til at udlicitere til private. Det gælder fx myndighedsopgaver som politi, forsvar og domstole.«