Erhvervslivet glad for kommunalreformen

Sådan. Et flertal af de små og mellemstore virksomheder mener, at det enten er godt eller meget godt, at der som udløber af kommunalreformen er oprettet 91 nye jobcentre og 30 nye skattecentre.

Regeringens kommunalreform får pæne klapsalver med på vejen af landets mange tusinde små og mellemstore virksomheder.

Reformen har betydet en dannelse af 91 nye jobcentre til at tage sig af beskæftigelsesindsatsen og 30 nye skattecentre til at betjene skatteyderne i skattespørgsmål.

Det er den rigtige vej at gå, mener erhvervslivet.

Det viser en undersøgelse som ErhversBladet har lavet blandt medlemmerne af Ejerlederforeningen. Næsten 200 virksomheder er blevet spurgt om, hvordan de vurderer henholdsvis de nye jobcentre og den ny skatteforvaltning.

For jobcentrenes vedkommende svarer hele 83 procent, at etablering af centrene er enten godt eller meget godt. Kun fem procent er direkte negative. Skattecentrene er knap så populære. Af de spurgte virksomheder mener 56 procent, at det er enten godt eller meget godt med den nye skatteforvaltning.

En tredjedel af virksomhedsejerne svarer 'ved ikke', når de skal bedømme skattecentrene, mens ni procent er direkte negative. Kun 12 procent svarer 'ved ikke', når de skal give karakter til jobcentrene.

Lange ventetiderFormanden for Ejerlederne Hans Jørgen Dalum mener, at resultaterne viser, at den nye struktur på både beskæftigelses- og skatteområdet opfylder et stort ønske fra virksomhedernes side. Hans Jørgen Dalum understreger derfor, at det er meget nødvendigt, at de nye centre kommer til at fungere optimalt hurtigst muligt.

Specielt skattecentrene har haft startvanskeligheder, fordi de betød en sammenlægning af de tidligere statslige og kommunale skatteforvaltninger. En fusion, der har givet meget lange ventetider i sagsbehandlingen.

- Skattelovgivningen bliver mere og mere kompliceret. Og resultaterne af undersøgelsen viser, at virksomhederne har behov for en tættere kontakt og dialog med den lokale skatteforvaltning. Men det nytter ikke noget, når sagsbehandlingstider bliver så lange. Det er med til at lamme erhvervslivet. Skatteministeren må finde nogle veje til at få løst det problem, siger Hans Jørgen Dalum.

Større kompetencerOprettelsen af de nye skatte- og jobcentre er en mere eller mindre direkte følge af kommunalreformen. De mange jobcentre er fordelt med stort set et center i hver af de nye storkommuner, mens skattecentrene er fordelt jævnt over hele landet.

Ideen med de nye centre er, at virksomhederne og borgerne kun skal have en indgang til systemerne på beskæftigelses- og skatteområdet.

Formand for skatteudvalget i Foreningen af Statsautoriserede Revisorer John Bygholm fra Deloitte er meget positiv over for dannelsen af det ny Skat.

Når de ny centre vel at mærke får bugt med de lange ventetider.

- Med de nye og større skattecentre bliver de faglige kompetencer langt større. Tidligere har der manglet koordination mellem de kommunale skatteforvaltninger. Samtidig har man lagt op til en ny indsatsstrategi med mere vægt på service overfor borgerne og virksomhederne. Det skulle meget gerne gøre, at der hen ad vejen kommer meget færre fejl i selvangivelserne, siger John Bygholm.

Formand for Dansk Told & Skatteforbund Jørn Rise er meget enig.

- I den nye struktur vil der blive mindre "daskeri" oveni i hovedet på skatteyderne. Der vil i stedet være en udstrakt hånd med tilbud om hjælp. Det er afgørende, at skatteministeren sørger for, at der er ressourcer til både service og kontrol hos Skat, siger Jørn Rise.

- Langt de fleste virksomheder konkurrerer på ærlig vis, og de har brug for, at vi kontrollerer dem, der ikke gør det, siger Jørn Rise.