Erhvervsklima nyt

Færre jobs i byggeriet

Beskæftigelsen i byggeriet faldt med 0,9 pct. fra 1. kvt. til 2. kvt. til 111.600 arbejdere og medarbejdende mestre, når

der korrigeres for sæsonudsving. Det viser tal fra Danmarks Statistik.Inden for anlægsvirksomhed faldt beskæftigelsen

med 2,8 pct., mens den for både nybyggeri og reparation steg med 0,1 pct. Den sæsonkorrigerede beskæftigelse for

arbejdere og medarbejdende mestre har ikke været lavere siden 1996, noterer Danmarks Statistik.For entreprenører

og malermestre faldt beskæftigelsen mest med hhv. 1,7 og 1,5 pct. For murermestre og tømrermestre steg beskæftigelsen

med hhv. 1,1 og 0,9 pct.De faktiske tal viser, at der ved bygge- og anlægsvirksomhed var 138.200 beskæftigede i

2. kvt. 2003. Den samlede beskæftigelse er derved faldet med 4500 personer i forhold til samme kvartal sidste år. RB-BørsenUlovlig

brugtvognssalg

Brugtvognsforhandlere bryder loven, når de sælger biler med tre måneders garanti eller "købt

som beset".Ved at tilbyde garantierne vildleder bilsælgerne om kundernes ret til at klage, hvis biler bryder sammen

alt for tidligt. Det skriver Forbrugerinformationen i sit nyhedsbrev.FDM bekræfter, at det er et reelt problem. Ifølge

jurist hos FDM Helle Brasch kan forbrugeren ikke klage, hvis han eller hun accepterer tydeligt beskrevne fejl ved en brugt bil som

en del af handelen, men ofte fraskriver forhandleren sig helt generelt ethvert ansvar, og det er ulovligt.Skal en garanti være

gyldig, skal den stille forbrugerens bedre end købeloven, som giver to års reklamationsret.Uanset hvad der står

i slutdokumentet har forhandleren derfor pligt til at udbredre fejl og mangler, som var der, da bilen blev købt. Og den pligt gælder

i to år. vls

Jobpatrulje indberetter

LOs Jobpatrulje har indberettet 215 virksomheder og butikker til den lokale

fagforening, Arbejdstilsynet eller politet, efter at den i lighed med tidligere år har været rundt at tjekke unge fritidsjobberes arbejdsforhold

i sommerlandet. I andre 160 tilfælde kunne Jobpatruljen løse problemerne på stedet. Det oplyser Netmagasinet Delta,

som fagforeningen HK udgiver.I alt har Jobpatruljen talt med 814 fritidsjobbere.Det er især løn- og ansættelsesforholdene,

der halter for de unge. En tredjedel af de interviewede manglede en ansættelseskontrakt, halvdelen fik ikke tillæg ved

ekstra arbejde eller arbejde uden for normal arbejdstid, ligesom lidt under halvdelen af de unge ikke havde faste pauser. Endelig

fik seks ud af ti ikke løn under sygdom, og hver fjerde mente, at de selv skulle finde en afløser, hvis de var syge.

vls

Fremgang i Spar NordEt kraftigt fald i Spar Nord Banks tab og hensættelser førte til et halvårsoverskud,

der var markant højere end sidste års. Samtidig nød banken godt af kundernes konvertering af boliglån samt

store investeringslyst i første halvdel af 2003.Alt i alt steg halvårsoverskuddet før skat med 94 mio. kr.

til 151 mio. kr., og basisindtjeningen steg med 76 mio. kr. til 114 mio. kr., når der sammenlignes med første halvår

2002. Størstedelen af fremgangen kan forklares med et fald i posten for tab- og hensættelser på godt 61 mio. kr.

til 123,5 mio. kr.For hele 2003 opjusterer banken sine forventninger, så der nu ventes en basisindtjening i den øvre

del af intervallet 150-170 mio. kr. De tidligere forventninger lød blot på en indtjening i intervallet. RB-BørsenKøbelyst

i USA

De amerikanske forbrugere er blevet mere købelystne blandt andet som følge af Bush-regeringens store skattepakke,

der i sidste måned gav amerikanerne 10 mia. dollar ekstra. En del af disse midler blev brugt i butikkerne, der oplevede en uventet

stor salgsfremgang i juli. Det viser den seneste opgørelse, der blev offentliggjort onsdag af det amerikanske handelsministerium.Det

amerikanske detailsalg steg sæsonjusteret 1,4 pct. i juli sammenlignet med måneden forinden, og stigningen var klart større,

end de fleste havde ventet. Medianen af 58 analytikeres estimater, som Bloomberg News havde indsamlet, var en stigning på 1,0

pct.Estimaterne lå i intervallet fra en stigning på 0,3 pct. til 1,5 pct. Samtidig blev detailsalget for juni oprevideret

fra en tidligere oplyst stigning på 0,5 pct. til en stigning på 0,9 pct.I alt solgte de amerikanske butikker varer

for 317,2 mia. dollar, og salget blev stimuleret af den betydelige skattelettelse. Stigningen var størst inden for autoindustrien,

hvor salget blev øget med 3,2 pct. i juli i forhold til måneden forinden. Sommerudflugter i de nye biler førte

til en salgsstigning på 1,6 pct. på benzinstationerne. Blandt de andre varegrupper, der havde fremgang, var byggematerialer

og elektronik med stigninger på henholdsvis 1,3 pct. og 1,2 pct.RB-Børsen