Erhvervschefer ruster sig

Landets erhvervschefer ruster sig til en virkelighed, hvor en række både private og offentligt finansierede aktører

vil tilbyde erhvervsservice over for iværksættere og etablerede virksomheder. På generalforsamlingen i Billund blev

Danske Erhvervschefers Fællesråd omdøbt til Dansk Erhvervsfremme, og i stedet for en forening med 108 enkeltpersoner

ønsker den nye organisation i fremtiden at samle alle, der arbejder med erhvervsservice. Derfor venter Dansk Erhvervsfremme

hurtigt mere end at fordoble medlemstallet målt i personer.- Udbuddet af erhvervsfremmeaktører er efterhånden

blevet meget mangfoldigt, og vi ønsker at tilbyde os som en organisation med et stærkt netværk. Vores udspil er

præget af strukturkommissionens arbejde, der vil få stor betydning for erhvervsfremmeindsatsen både lokalt, regionalt

og nationalt i fremtiden. Vi vil gerne samle indsatsen, så vi kan skabe bedre vilkår for både eksisterende virksomheder

og iværksættere, siger formanden for de danske erhvervschefer, Jørn Munk Nielsen, Hirtshals.

Fortsat

lokal rådgivning

Organisationen repræsenterer over 200 kommuner, som uden tvivl bliver reduceret betydeligt i antal efter

kommunalreformen. I en fremtid med 100-125 kommuner i hele landet forestiller Dansk Erhvervsfremme sig lige så mange erhvervskontorer.-

Strukturkommissionen vil gerne have, at erhvervsfremmearbejdet fortsat skal være lokalt forankret. Det skal være sådan,

at hvis nogle vil etablere sig i for eksempel Varde eller Hjørring, så skal der være et erhvervskontor, de kan

snakke med. Et er portaler og links, noget andet er, at det er vigtigt at møde et menneske af kød og blod, når

beslutningen skal træffes, siger Jørn Munk Nielsen.Regeringen samlede 1. januar 2004 den gratis rådgivning

til iværksættere og SMV''''er i 15 regionale erhvervsservicecentre med et fælles telefonnummer. Når de har udfyldt

deres rolle, tager private rådgivningsfirmaer over.Erhvervskontorerne samarbejder tæt med erhvervsservicecentrene

men betragter dem som et forbigående fænomen, der ikke vil overleve kommunalreformen. Dansk Erhvervsfremme er dog overbevist

om, at de bliver afløst af større enheder i de nye regioner, som organisationen så vil gå i dialog med.

Selv ønsker Dansk Erhvervsfremme at indgå samarbejdsaftaler med organisationer som Civiløkonomerne, IDA - Ingeniørforeningen

i Danmark, Håndværksrådet, Dansk Eksportforening og Danmarks Eksportråd for at stå stærkere.-

Vi går fra at være personorienteret til at være en samlende organisation for folk, der beskæftiger sig med

erhvervsservice. Vi bliver således både bredere og dybere i fremtiden, siger en af de hidtidige næstformænd

i Danske Erhvervschefers Fællesråd, erhvervschef i Grindsted, Niels-Henrik Glisbjerg.Dansk Erhvervsfremme ventes

at rådgive 10.000-12.000 af de ca. 16.000, der etablerer eget firma årligt, og erhvervskontorerne er i kontakt med 35.000-40.000

virksomheder. Kontorerne er typisk halvt eller helt finansieret af kommunerne.