Endnu et lille fald i ledigheden

Arbejdsløsheden i Danmark faldt i juni med 900 personer og er nu på 153.000. Økonomerne er kun meget svagt begejstrede - én af dem kalder statistikken bluff.

Foto: Torben Christensen

Ledighedsprocenten ligger uændret på 5,8 pct. af arbejdsstyrken, skriver Danmarks Statistik.

Siden slutningen af 2009 har ledigheden været ret stabil, idet den sæsonkorrigerede ledighed har ligget mellem 5,8 og 6,2 pct. af arbejdsstyrken.

Fra maj til juni er der 1.000 færre ledige mænd, mens antallet af ledige kvinder steg med 200.

Siden december 2012 er der blevet 10.400 flere bruttoledige kontanthjælpsmodtagere og 20.000 færre bruttoledige dagpengemodtagere, skriver Danmarks Statistik, og det hænger blandt andet sammen med afkortningen af dagpengeperioden fra årsskiftet.

Desuden er en del mennesker flyttet ud af denne del af statistikken, fordi de betegnes som ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere - korrigerer man for disse tal er ledigheden steget med 20.000 siden 2010, mens den officielle statistik viser et fald på 5.000 i samme periode, skriver Sydbanks makroøkonom Peter Bojsen Jakobsen i en kommentar:

»Så på trods af, at dagens tal umiddelbart er positive for dansk økonomi, er der ingen grund til jubel. En reel bedring af arbejdsmarkedet kommer først efter en periode med reel økonomisk vækst i dansk økonomi, og det har vi stadigvæk til gode. Dagens tal minder derfor mest af alt om bluff fra ledighedsstatistikken, og indikerer at ledighedsstatistikken fortsat forsøger ikke at bekende kulør,« anfører Peter Bojsen Jakobsen.

Også hos Danske Bank noterer cheføkonom Steen Bocian i en kommentar til tallene, at der ikke er tale om et fald i ledigheden som følge af nogen nævneværdig jobskabelse.

»Vi skal ind i 2014 før, at vi kan gøre os håb om en reel vending på arbejdsmarkedet. De økonomiske nøgletal har generelt oplevet en svag bedring over de seneste måneder, men bedringen er efter vores vurdering ikke nok til at sikre en stigende beskæftigelse. Men mindre kan også gøre det efter flere år med faldende beskæftigelse,« mener Steen Bocian.

Flere nøgletal har den seneste tid peget på, at krisen tager af i styrke, men det varer som regel nogen tid, før det slår igennem på arbejdsmarkedet.

»Meget tyder på, at der ikke kræves lige så meget vækst som tidligere vurderet for at stabilisere arbejdsmarkedet. Det er en tendens vi har set i mange lande, og for Danmark betyder det, at vi allerede i 2014 kan håbe på svagt stigende beskæftigelse, selv om væksten efter vores vurdering ikke bliver prangende,« skriver Danske Banks cheføkonom.

Tore Stramer, chefanalytiker i Nykredit, peger på, at både den private og offentlige beskæftigelse har udviklet sig overraskende stabilt siden 2011.

»Det er naturligvis positivt, at arbejdsmarkedet ikke er blevet hårdere ramt. Det skal blandt andet ses i sammenhæng med, at de beskæftigelsestunge brancher – herunder særligt serviceerhvervene – har oplevet en fornuftig vækst over de seneste år. Dertil kommer, at arbejdsmarkedet generelt har været igennem en hård tilpasningsproces, hvor medarbejderstaben generelt er blevet skåret kraftig ned og nu må anses som passende i forhold til det lavere produktionsniveau.«

Den stabile udvikling på arbejdsmarkedet understøtter såvel boligmarkedet og privatforbruget, der har vist positive takter over de seneste måneder.

»Set i det lys er dagens tal positiv læsning, og de understøtter vores forventning om, at en fortsat moderat vækst i privatforbruget vil være med til at trække dansk økonomi ud af det nuværende dødvande,« noterer Tore Stramer i sin kommentar.

Lige nu er de yngre danskere, der har sværest ved at holde fast i arbejdsmarkedet: Ledigheden er steget med 0,1 procentpoint til 9,8 procent. for de 25-29-årige og er faldet med 0,1 procentpoint for de 50-59-årige til 5,3 procent. Det seneste år er antallet af ledige steget med 600 for de 25-29-årige, imens antallet af ledige i de øvrige aldersgrupper til sammen er faldet med 11.000.