En verden uden for lærebogerne

Peter Rathje er det oplagte valg som festtaler ved dimissionen for et hold af 21 nye ingeniører fra Syddansk Universitet i

Riddersalen på Sønderborg Slot i dag.Den administrerende direktør for teknologivirksomheden Agramkow Fluid Systems

A/S har været storaftager af studerende i praktik og i forbindelse med afgangsprojekter.Agramkow er et eksempel på

de stadig flere virksomheder, der tager imod tilbuddet om at få analyseret kunder, markeder og organisation af studerende fra

de videregående uddannelser.- Det er vigtigt med koblingen mellem den teoretiske og metodiske verden. I starten er det

ren filantropi, men med erfaringen fungerer det af sig selv. Ideen er, at vi indretter ekstra skriveborde med pc, og at de studerende

følger virksomhedens arbejdstider, så de ud over at prøve praksis af også får adfærdstræning.

De er vant til meget gruppearbejde. Her går vi målrettet efter at sætte de studerende i hver sin ende af bygningen,

siger Peter Rathje.Han var med til at dimittere fire eksport- og en mechatronic-ingeniør i denne omgang, og afgangsprojekterne

gav flotte resultater. De to nye eksportingeniører, Susan Bang og Wanda Møller, hentede således 11-taller på

at kortlægge markedsmulighederne for nyudviklet udstry til test af vaskemaskiner. Deres indsats afdækkede blandt andet

et kundeemne i Sverige.- Undervisningen på universitetet er teoribaseret og bliver hurtigt meget tør. Det er vigtigt

at komme ud og bruge teorien i en virksomhed og se, hvordan den fungerer. Vi har opdaget, at de daglige rutiner ofte ligger langt

fra det, vi lærer, siger Susan Bang.- Ofte har de ansatte ikke tid til at sætte sig ind i teorien, og så laver de

den løsning, der fungerer bedst, supplerer Wanda Møller.

Fremtidens lærlinge

De to nye eksportingeniører

har ikke fået løn - men fri kost i kantinen - for deres indsats i niende semester. Havde de været i praktik et

par semestre tidligere, ville de have fået en lærlingeløn på 10.000-11.000 kroner pr. måned i et halvt

år på Agramkow, og det rummer en symbolik.Deres midlertidige chef, Peter Rathje, tror nemlig, at studerendes praktikophold

og projekter i vid udstrækning vil afløse traditionelle elevuddannelser i specialiserede og videntunge virksomheder.

Op til 10 pct. af arbejdsstyrken på 100 ansatte er elever og praktikanter, og tre af de tidligere praktikanter er ansat i faste

job inden for de seneste to år.- Succesraten ved ansættelser er 100 pct. Det slår i modsætning til det åbne

marked aldrig fejl, siger Peter Rathje.

Vellyd fra landetUde på landet øst for Esbjerg producerer Thomas Sillesen

cd-afspillere og forstærkere til verdensmarkedet. Indehaveren af Densen Audio Technologies A/S har gode erfaringer med at have

HA''ere og markedsøkonomer på ophold. 1. februar får han hele tre studerende fra Syddansk Universitet i Esbjerg i

praktik.- Uddannelsen er ændret i forhold til tidligere, og de studerende vil i højere grad selv komme med emner,

så det bliver spændende at se forløbet. Jeg oplever hver gang en effekt af, at nogle kommer ude fra og sætter fingeren

på nogle ømme punkter, siger Thomas Sillesen.Som cand.merc. og censor kan de næppe sætte ham til vægs

i de strategiske og økonomiske modeller. Hvis han selv får lov til at foreslå et projekt, kan det nemt blive noget

med at se på arbejdsrutinerne og få defineret opgaverne. Hver reklamation på de 2000-3000 stykker vellyd årligt

koster i snit 2000 kr., og derfor er det vigtigt at gøre tingene rigtigt første gang. Thomas Sillesen er dog lydhør.-

Hvis man har den holdning, at det har man gjort i mange år, og det skal ikke ændres, får man ikke meget ud af de

studerende. Er du derimod åben, får du altid noget ud af det, og de studerende, vi har haft, har kunnet klare meget mere,

end vi havde regnet med. De skal dog ikke være billig arbejdskraft, siger Thomas Sillesen.

Jord under negleneSyddansk

Universitet i Esbjerg har sendt HA-studerende i praktik siden 1995, først med HA-SMV med faste ophold i virksomheden i arbejdstiden

et par dage i ugen. Men ved siden af fuldt pensum var det lige stift nok, og i den nye HA i virksomhedsudvikling, HA-VU, er opholdene

mere behovsorienterede. Til gengæld gennemsyrer de nu uddannelsen langt mere end tidligere.- Problem Based Learning på

virksomheder er et alternativ til teori og teoretiske cases, og for erhvervsøkonomer er det alle tiders at få jord under

neglene i studieforløbet. Vore lærebøger er overvejende amerikanske, og de passer måske 75 pct. på

danske forhold. Resten må vi modificere, siger lektor, ph.d. Svend Ole Madsen, Syddansk Universitet.Erhvervskonsulent

Erik Dam, EU-Vest, har med sit kendskab til virksomhederne i regionen medvirket til at finde praktikpladser til de studerende.-

I USA har en mindre virksomhed måske 1000 ansatte, mens vi herhjemme synes, at en virksomhed med 25-50 ansatte kan være

rigtig spændende. Ofte er det ejerledede virksomheder uden formel organisation, og alle beslutninger skal ind over mesters skrivebord,

hvilket er helt nyt for de studerende. Derfor skal de studerende ud og arbejde under forhold, hvor organisationen bremser udviklingen

af en strategi, siger Erik Dam.

Få kriser i kommunikationenHovedtemaet for virksomhedsopholdet i dette forår

er virksomheden og dens kunder. Praktikken begynder nu allerede på andet år med disciplinerne "ledelse i mindre virksomheder"

og "anvendelse af forretningsplaner", og bølgerne kan komme til at gå højt på femte semester,

når de studerende begynder at snakke "Corporate Strategy" med ejeren.Her kan den erfarne vejleder fra universitet

være med til at afværge kriser i kommunikationen, og kun få gange har Syddansk Universitet været ude for,

at kemien mellem praktiker og teoretiker er gået galt.Direktør Henning Nielsen, Oilpower Hydraulics A/S, Esbjerg,

får om få dage for første gang praktikanter fra Syddansk Universitet. De kommer ind i et firma med fire ejere og

en flad struktur blandt de 20 ansatte.- Vi kan bruge dem til at undersøge marketingforhold, idet vi skal til at lave

opsøgende salg over for industrien på nye hydraulikanlæg og renovering af bestående anlæg. Vi er generelt

åbne over for nye måder at angribe tingene på, siger Henning Nielsen.