En verden uden affald er på vej

I fremtiden kan bøgernes bogstaver vaskes af, og bøgerne laves til nye. Alt skal kunne genanvendes. Filosofien cradle-to-cradle er på vej til Danmark.

De vil lave en verden, hvor det er godt for miljøet, at industrivirksomhederne har drøn på maskinerne, og at forbrugsfesten brager derudad.

De vil lave en verden, hvor skyldfølelse er erstattet med begejstring. Og de vil lave en verden, hvor lossepladserne står gabende tomme, fordi vi slet ikke har noget at putte på dem.

»Cradle-to-cradle«, på dansk vugge-til-vugge, kalder idémændene en ny, kontroversiel forbrugsfilosofi, der lige nu er ved at blive kendt rundt om i verden.

Ligesom navnet i sig selv er en provokerende omskrivning af den gamle vugge-til-grav-floskel, vender den nye tankegang vores gængse miljø-tilgang på hovedet og siger, at virksomheder ikke behøver at producere mindre for at være gode ved miljøet.

De skal bare designe deres produkt, så 99 procent af det kan laves om til et nyt produkt.

Ødelæggende industri- Myrerne har været ufattelig arbejdsomme i millioner af år. Alligevel nærer deres produktivitet planterne, dyrene og jorden. Den menneskelige industri har kun været i sving i lidt mere end et århundrede, og alligevel har den forårsaget forringelse af stort set ethvert økosystem på planeten. Naturen har ikke noget designproblem. Mennesker har, skriver de to bagmænd bag konceptet, Michael Braungart og William McDonough, en tysk kemiker og en amerikansk arkitekt, i bogen »Cradle to Cradle – Remaking The Way We Make Things«.

For naturens smarte indretning er den klare inspirationskilde bag Cradle-to-cradle-konceptet, der dog modsat naturen ikke kun vil operere med ting, der kan komposteres, men også med et såkaldt »teknosfærisk kredsløb«.

Plast skal blive til nye plastprodukter, kobber til nye kobberprodukter, og så videre.

Hovedtrækkene i tankegangen er, at alle produkter skal kunne skilles ad og omdannes efter brug, at producenten har tænkt genanvendelsen ind i designet af produktet, at produkterne ikke indeholder skadelige kemikalier, og at miljøhensyn ikke må være en stopklods for erhvervslivet.

Når det, vi skaber, ikke ender som en byrde på en losseplads, men kan genanvendes stort set fuldstændig, letter vi os selv for den store klump dårlig samvittighed, der som regel er forbundet med miljø-korrekthed, mener konceptets grundlæggere.

Nike og Ford gør detBogen om Cradle-to-cradle udkom i 2002, og siden er udviklingen gået stærkt. Den internationale skoproducent Nike har omlagt sin produktion efter Cradle-to-cradle-principperne, så Nikes sko efter brug nu kan splittes op og laves om til nye sko.

Bilfirmaet Ford har gjort deres bildele genanvendelige og har desuden plantet fabrikken og dens tag til med planter, der renser luft og regnvand.

I Kina og USA har myndigheder implementeret tankegangen på deres kontorer, og i Holland har en hel provins, Limburg-provinsen, besluttet sig for at blive et rent Cradle-to-cradle-område og er i gang med den store omlægning netop nu.

Herhjemme har Cradle-to-cradle-folket gennem et stykke tid gødet jorden, senest med en konference i Den Sorte Diamant i København i efteråret, og netop nu står konceptet ifølge Michael Braungart foran det helt store gennembrud i Danmark:

- År 2009 bliver det største Cradle-to-cradle-år i Danmark. Det er min fornemmelse, at tankegangens udbredelse vil vokse mere i Danmark, end i noget andet land i år, for lige nu er vi i dialog med både danske virksomheder og myndigheder, og holdningen er enormt positiv. Jeg er i Danmark hver anden uge lige for tiden, og inden for de næste tre måneder har Cradle-to-cradle fået sit eget kontor i København, siger Michael Braungart.

I forbindelse med efterårets konference kom han i kontakt med 30 store danske virksomheder, og blandt dem virkede flere interesserede i Cradle-to-cradle, heriblandt Lego, Vestas, Novo Nordisk og Rockwool, fortæller han.

- Jeg er meget optimistisk omkring Danmark. I Holland er der sket fantastisk meget inden for Cradle-to-cradle, og Hollands værdier om støtte frem for kontrol stemmer meget overens med Cradle-to-cradle-værdierne.

Danmark har noget af det samme, og jeg tror, det kommer til at gå stærkt med Cradle-to-cradle-tankegangen i Danmark nu. Danmark er et lille land, så folk lærer hurtigt af hinanden, og hvor Holland er et meget debatterende land, er Danmark et handlingens land, hvor man lytter, beslutter og handler. Jeg har været til møder med danske virksomheder, hvor de efter en time sagde »Okay, så beslutter vi dét og gør dét, siger Michael Braungart.

Ligesom voldtægtPå Center for Erhvervsudvikling i Sønderborg er direktør Hans Martens en af dem, der er blevet optændt af Cradle-to-cradle-tankegangen:

- Da jeg hørte det med ikke at acceptere begrebet affald, men at tingene skal kunne genanvendes som de var før, klikkede det bare hos mig. Vores normale tilgang med at sige »Bare vi gør mindre af det dårlige, er det godt«, men det er det samme som at sige »Det er ikke så godt, at vi voldtager kvinder, så vi voldtager lige nogle færre,« Hvor er det lige, fornuften er i det? Cradle-to-cradle er en helt anden tilgang, hvor virksomhederne ikke skal have det dårligt med at producere, fordi vi laver vores industriprodukter sådan, at der ikke kommer noget spild eller affald bagefter, siger Hans Martens.

Siden han overværede Cradle-to-cradle-konferencen i efteråret har han arbejdet på at få kendskabet til konceptet spredt til sine samarbejdspartnere, og det er hans håb, at Sønderborg kan blive Danmarks første danske Cradle-to-cradle-kommune.

48 beslutningstagere i Sønderborg har fået tilsendt en bog og et lydbånd om konceptet, og det er planen at indkalde til et møde om det i løbet af foråret.

Bogen, der blev sendt rundt, er i øvrigt en ægte forsmag på Cradle-to-cradle. Bogstaverne kan nemlig vaskes af bogens glatte sider, så en ny tekst en dag kan trykkes på siderne. Men vel at mærke først den dag, hvor ingen længere har brug for at læse om Cradle-to-cradle.