Ekstrem sport på egen risiko

Hun vil udarbejde et lovforslag med krav om, at den type sportsudøvere selv må sørge for private forsikringer,

der kan dække eventuelle skader.

Slut med skatteskjul

(BRUXELLES) Det bliver sværere for EU-borgere at anbringe

penge med skattefrie renteindtægter i udlandet efter at EU-finansministrene efter årelange forhandlinger er nået

frem til enighed om en fælles beskatning fra 2004.Luxemborg, Belgien og Østrig har opgivet at tilbageholde oplysninger

om renteindtægter. Alt bliver opgivet til en bankkundes hjemland og fra renteindtægten tilbageholdes forlods 15 pct.,

en sats, der efterhånden vil stige til 35 pct.

Ford i fremgang(DETROIT) Ford Motor Company sluttede fjerde kvartal

i fjor med et udbytte på 150 mio. dollars. Medregnes udgifterne til omlægningen af driften er der et tab på 130

mio. dollars. Kvartalsomsætningen steg til 41,6 mia. dollars, en fremgang på 869 mio. dollars fra samme kvartal i 2001.

For hele året 2002 havde Ford et tab på 980 mio. dollars.I betragtning af det lavere bilsalg betragtes resultatet

som opmuntrende og et bevis på, at Fords trimming af produktion og administration giver positive resultater.Credit

Suisse med rekordtab

(ZÜRICH) Den næststørste bankgruppe i Schweiz, Credit Suisse, melder om et rekordstort tab på

3,4 mia. schw franc (2,3 mia. euro) i fjor. Det foregående år gav et udbytte på 1,6 mia. sfr.Det negative

resultat foruroligede ikke børsen i Zürich, hvor bankens aktier steg med over 4 pct. Credit Suisse har i fjor haft en

del store ekstraordinære udgifter i forbindelse med datterbanken i USA, Credit Suisse First Boston, på grund af denne

banks engagementer i den fallerede amerikanske Enron-koncern.

Mizuho Bank(TOKYO) Den japanske bankkoncern Mizuho Holdings,

venter, at indeværende finansår, der slutter 31. marts, ender med et tab på 15,4 mia. euro (1,85 billioner yen)

eller betydeligt mere end tidligere forudset. Banken har haft store tab på sine udlån til japanske koncerner, der er gået

fallit.

Opec møde i marts(WIEN) OPECs olieministre samles den 11. marts påny i Wien for at drøfte, om

det til den tid bliver nødvendigt med endnu en forhøjelse af den samlede olieproduktion for at standse olieprisernes

himmelflugt. OPECs beslutning tidligere på måneden om at øge dagsproduktionen med 1,5 mio. tønder råolie

har ikke kunnet dæmpe prisniveauet, der længe har holdt sig over 30 dollars pr. tønde. OPECs egen målramme

er mellem 22 og 28 dollars. OPECs medgrundlægger, sheik Yamani i Saudiarabien frygter, at Irak i tilfælde af et USA-angreb

skal sætte sine oliekilder i brand.Det vil kunne bringe olieprisen op nær de 100 dollars, siger Yamani.Spinkle

håb

(BERLIN) I Tyskland er de store finansselskabers investorer og analytikere ved at fatte tiltro til, at en bedring i den tyske

økonomi er under udvikling. Instituttet for økonomisk forskning, ZEW i Mannheim, siger, at de seneste rundspørger

blandt tyske topledere for første gang siden juni 2002 viser en solid stigning i tilliden til Tysklands økonomi.ZEW

siger, at det ser positivt ud, men indrømmer, at der ikke skal meget til af negative hændelser i den øvrige verden

før fremgangen svinder bort.

Britisk inflation i tømme(LONDON) Den britiske inflation faldt til 2,7 pct.

i en 12 måneders periode, der sluttede 1. december i fjor, oplyser det statistiske kontor i London. En måned tidligere

var inflationsprocenten 2,8.Den britiske centralbank, Bank of Englands mål er at holde inflationen på 2,5 pct.M

med stort kvartalsudbytte

(NEW YORK) USAs store industrielle mixkoncern 3M øgede sidste kvartalsudbytte i fjor med 30 pct. til

511 mio. dollars fra 381 mio. dollars i samme kvartal 2001.Samtidig er omkostningsniveauet bragt kraftigt ned i koncernen.

Det gode resultat er baseret på en 12,2 pcts stigning i salget udenfor USA.

MAN holder skansen(MÜNCHEN) MAN-koncernens

omsætning faldt i 2002 kun til 16,0 mia. euro fra 16,3 mia. euro året før og overgik dermed forventingerne. MAN producerer

nyttekøretøjer og maskiner.På det tyske marked gik forretningerne 2 pct. tilbage, men til gengæld steg

omsætningen mere end det i udlandet. Bruttoudbyttet er beregnet til 213 mio. euro eller det samme som i 2001.