Eksportnedturen fortsætter

Selvom det kraftige fald i eksporten, som startede i oktober 2008, er delvist bremset, er der fortsat nedgang i eksporten. (Opdateret 10.15)

Læs mere
Fold sammen
Set i forhold til april var der et fald i eksporten af varer på 1,6 pct., mens der på importsiden var en fremgang på 1,2 pct. Tallene er sæsonkorrigerede og eksklusive skibe og fly osv.

Tallene bekræfter en delvis opbremsning af de seneste måneders markante fald. Set over de seneste tre måneder er nedgangen dog stadig til at tage at føle på.

Nedgangen i importen er på 6,4 pct., mens eksporten tegner sig for et fald på 3,5 pct. I forhold til situationen for et år siden ligger både importen og eksporten næsten 20 pct. lavere. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Fortsat økonomisk nedgang
Ifølge seniorøkonom Niels Rønholt fra Jyske Markets er der ikke meget opmunstrende over dagens tal.

”Det gik yderligere ned for eksporten i maj. Situationen har trods alt ændret sig til det bedre efter de store styrtdyk i efteråret, men vi kan altså endnu ikke se en decideret vending for eksporten. De danske tal matcher meget godt udviklingen i verdenshandlen, der er gået fra kollaps til markant mindre fald, men trods alt altså stadig fald”, skriver han i en kommentar.

Ifølge Niels Rønholt viser dagens tal, at der fortsat er nedgang i økonomien.

”Dagens tal understreger, at økonomien efter alt at dømme er gået yderligere ned i 2. kvartal. Importen stiger godt nok pænt i maj, men der er stadig tale om stort fald på tremånederssnit”, siger han.

Tegn på stabilisering
Hos Sydbanks chefanalytiker Christian Hilligsøe Heinig er der en smule mere positive toner at spore. Han kalder kodeordet for de danske nøgletal ”stabilisering”, selvom 2. kvartal fortsat bød på en økonomisk nedgang.

”Dagens tal understreger altså fortsat, at eksporten har det svært, hvilket ikke kan undre i et miljø med økonomisk recession på nærmest samtlige eksportmarkeder og en konkurrenceevne under pres fra både valuta- og lønudviklingen. Når det er sagt, så er det værd at hæfte sig ved, at vi trods alt har set en stabiliseringstendens i vareeksporten over de seneste måneder. Den samlede vareeksport har således holdt sig nogenlunde på samme niveau siden februar”, siger Christian Hilligsøe Heinig.

På trods af den spæde stabilisering må vi dog stadig kigge fremad for at se en decideret forbedring, siger han

”Stabilisering må siges, at være det første vigtige skridt i den rigtige retning efter det frie økonomiske fald mod slutningen af sidste år og i starten af i år. Tallene understreger dog også, at dansk økonomi næppe har oplevet positiv økonomisk vækst i 2. kvartal, og vi skal formentlig hen til enten 3. eller 4. kvartal i år, for atter at opleve en stigning i den økonomiske aktivitet", siger han.

I følge Danmarks Statistik skal tallene skal tolkes med en vis forsigtighed, da statistikken er påvirket af udskydelsen af indberetning af moms.