Eksporten til Asien i slæbegear

Danmarks samlede eksport til de hastigt voksende økonomier i Asien stiger langsommere end vore europæiske konkurrenters, men nu skal vi have bedre fat i Kina og resten af Asien.

500 millioner mennesker i Kina, Indien og resten af Sydøstasien har i dag en købekraft, der svarer til, hvad en gennemsnitlig europæer har til forbrug. I 2006 voksede den kinesiske økonomi med ikke mindre end 10,7 procent. Det var rekord, men ikke meget højere end de foregående mange år, hvor de årlige vækstrater i Kina som regel har ligget oppe omkring både 9 og 10 procent, skriver Politiken.

Når der nu er så meget fart på i både Kina og resten af Asien, burde der også være tilsvarende tempo i eksporten af danske varer til Asien. Men det er der ikke. I en ny rapport om Danmark og Asien fremgår det direkte, at den danske eksport stiger langsommere end vore europæiske konkurrenters. Eksporten stiger også mindre end væksten i de asiatiske økonomier.

»Det skal der gøres noget ved,« fastslår udenrigsminister Per Stig Møller (K) i forordet til rapporten.

Faktisk går mindre end 8 procent af den samlede danske vareeksport i dag til Japan, Kina, Sydkorea, Indien, Taiwan og en række andre vigtige asiatiske lande.

Anders Ladefoged, afsætningspolitisk chef i Dansk Industri, siger, at i hvert fald én forklaring trænger sig på. Det går nemlig forrygende med dansk økonomi, og med fyldte ordrebøger i mange virksomheder samt mangel på arbejdskraft herhjemme er det måske lidt for let at overse de fremtidige muligheder i Asien.

Anders Ladefoged finder det derfor mere interessant at se på, hvordan vi kan få mere fart på eksporten til Asien end på, hvad der er gået skævt i de tidligere år. For eksporten til Asien er trods alt steget med godt og vel 41 procent fra 2000 til 2006. Men noget skal der gøres alligevel.

»Det kan godt være, at vi har ordrebøgerne fulde af leverancer til nærmarkederne, fordi økonomien går godt både i Europa og Danmark. Men på sigt ved vi, at det er i Asien, at det virkelig rykker. Det er derfor, vi skal se langsigtet og strategisk på det her,« siger Anders Ladefoged til Politiken.

Dansk Industri støtter derfor varmt, at ministeriet sender flere folk til Asien de kommende år.

»Noget af det, man kan gøre for at ændre på eksporten, er at følge den tankegang, der ligger i Udenrigsministeriets udspil. Nemlig at man skal fokusere strategisk på Asien. Vi skal arbejde mere målrettet i forhold til bestemte sektorer, hvor vi har en chance,« siger Anders Ladefoged.

»I stedet for at tage til et fjernt land med en bred gruppe, skal vi ind og se på, hvilke sektorer der har særlige muligheder på særlige markeder og så lave noget målrettet specifikt her. Det gammeldags koncept med at sige, at nu rejser vi til Kina med en minister, og så må han åbne nogle døre, er vi på vej væk fra. Vi må ned og analysere på, om det er Østkina, Vestkina eller et helt tredje sted, hvor har vi en styrkeposition på et givet marked. Så kommer man tre skridt videre i forhold til at nå nogle resultater,« siger Anders Ladefoged.

Anders Ladefoged advarer dog imod bare at kigge på de rene eksporttal. Store virksomheder som Vestas og Grundfos har ligesom cirka 400 andre store og små danske virksomheder etableret sig i Kina, og flere hundrede danske virksomheder har også slået sig ned i Vietnam. Og når danske virksomheder producerer til de asiatiske hjemmemarkeder eller eksporterer fra Asien til tredjelande, optræder det ikke i den danske eksportstatistik, men derimod i den kinesiske eller måske vietnamesiske eksportstatistik.

»Når Grundfos stadig har 5-6.000 mennesker ansat i Danmark, er det fordi de har endnu flere ansat i udlandet. Havde de ikke gjort det, havde virksomheden ikke haft de samme finansielle mulighed for at udvikle sig i Danmark«.

Kilde: Politiken