Eksport til USA og Sverige under pres

I første halvår er den danske eksport til de to vigtige markeder USA og Sverige faldet, viser dugfriske tal. Handelsbalancen ser dog stadig pæn ud.

Trods den økonomiske afmatning i Europa ruller de danske varer stadig over grænserne til Danmarks handelspartnere. Fold sammen
Læs mere
Foto: Brian Berg

Den samlede eksport steg i årets første seks måneder med 0,7 procent, viser fredagstal fra Danmarks Statistik. Samtidig steg importen med 2,5 procent - begge dele sammenlignet med samme periode sidste år.

Tallene dækker over en stigning i den vigtige samhandlen med Tyskland - men også store ændringer i vareudvekslingen med både USA og Sverige.

I forhold til USA, så faldt eksporten med 10,2 procent i halvåret mens importen faldt med med 9,2 procent. Danmarks Statistik noterer sig blandt andet, at Danmark sendte færre vindmølledele over Atlanterhavet. Med hensyn til Sverige, så udgjorde eksportfaldet i årets første seks måneder 8,9 procent, mens importen faldt med 4,9 procent. Her er det salget af brændsel til svenskerne, der trækker ned.

De såkaldte BRIK-lande, Brasilien, Rusland, Indien og Kina, fylder ikke så meget, når det kommer til samhandel med Danmark. Alligevel er der fokus på de økonomisk set fremadstormende lande. Og her er der godt nyt, i fredagens opgørelse fra Danmarks Statistik.

Den samlede eksport til BRIK-landene steg med 19,1 procent i perioden, mens importen steg med 17,9 procent.

Alt i skriver Danmarks Statistik, at Danmark i perioden især eksporterede flere lægemidler og minkskind, men mindre samtidig brændsel samt færre maskin- og motordele. Stigningen i importen skyldes bl.a. større køb af brændsel, lægemidler og biler.

Det samlede overskud på handelsbalancen i halvåret løber op i 43,5 milliarder kroner, hvilket er 3,8 milliarder bedre end samme periode året før.