Eksport-retningen er rigtig

Læs mere
Fold sammen
Rigsrevisionen hudflettede tirsdag Danmarks Eksportråd, DE, i en usædvanlig skarpt formuleret beretning, og det fik i

går Statsrevisorerne til at reagere. De politisk valgte Statsrevisorer kom derfor med en række anbefalinger, som skal

rette op på de kritiserede punkter. Men rådets brugere, virksomhederne, har generelt stor nytte af DE''s arbejde, lyder det

nu fra flere sider.- Retningen er rigtig i DE''s udvikling og arbejde. Man må sige, at hvad der ser sket siden dannelsen

af rådet, det er udelukkende positivt. Tidligere var kvaliteten svingende og generelt på et lavt niveau, men det er blevet

betydeligt bedre, siger direktør Ulrik Dahl fra Dansk Eksportforening.Foreningen har 1200 medlemmer blandt Danmarks

virksomheder, og de virksomheder får generelt rådgivning af en god kvalitet:- I langt de fleste tilfælde

er rådgivningen af en god kvalitet, selvom vi har set kedelige eksempler på, at virksomhederne slet ikke får, hvad

de har brug for. Men så finder man som regel en løsning bagefter, siger Ulrik Dahl.Samme melding kommer fra Dansk

Industri, DI.- Eksportrådets indsats for vores medlemsvirksomheder, som er største brugergruppe, er god, siger

Hans Peter Slente, afsætningspolitisk chef for DI.Der er noget rigtigt i mange af rigsrevisionens kritikpunkter, indrømmer han,

men blandt DI''s medlemmer er der en positiv opfattelse af DE.- De er til stede på de vigtige markeder, de står til

rådighed, de er motiverede for at hjælpe. Deres professionelle niveau er godt og har været stigende, siger Hans

Peter Slente.DE''s egne effektmålinger er blevet kraftigt kritiseret af Rigsrevisionen, men den kritik er kun delvis berettiget,

mener Hans Peter Slente.- Jeg vil give Rigsrevisionen ret i, at man må tage undersøgelserne af eksporteffekten

med et gran salt. Men det er svært, for ikke at sige umuligt, at måle effekten af eksportfremme, siger han.Effekten

af Eksportrådets arbejde er formentlig højere end målingerne viser.