Eksplosivt sygefravær koster milliarder

Sygefraværet blandt danskere i beskæftigelse spreder sig som en epidemi, og koster nu samlet set samfundet i omegnen af 45 mia. kr.

I tredje kvartal i år var 94.500 personer registreret som modtagere af sygedagpenge, viser nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, skriver Børsens FødevareSundhed-tillæg.

Det er rekord og en stigning på 2.800 personer fra det foregående kvartal. I det seneste år er antallet steget med omkring 13.000 personer, hvilket svarer til en forøgelse af sygedagpengemodtagere på 16 pct.

Antallet fortsætter dermed sin kurs mod nye højder og lægger yderligere afstand til det hidtidige rekordantal sygedagpengemodtagere, der blev passeret for tre måneder siden.

Ifølge direktøren for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Lars Andersen, har arbejdsgiverne en del af ansvaret for, at medarbejdere forbliver raske på arbejdspladsen.

»Sygedagpenge er første trin til førtidspension, og så er man tabt for arbejdsmarkedet. Derfor er det vigtigt, at arbejdsgiverne er opmærksomme på medarbejderne og ikke presser citronen for hårdt på kort sigt. Ellers risikerer man, at medarbejderne bliver syge på lang sigt,« siger Lars Andersen til Børsen FødevareSundhed.

Fortsætter udviklingen resten af året, kommer sygefraværet til at koste den offentlige sektor et beløb i nærheden af 14 mia. kr. i 2007. Det er en mia. kr. mere end der blev brugt på sygedagpenge sidste år. Hertil skal lægges de udgifter, som sygefraværet koster private virksomheder og offentlige institutioner i mistet produktivitet, når medarbejderne udebliver fra arbejdspladsen.

Ifølge nye beregninger fra Dansk Industri er det 31 mia. kr.

»Med udgifter til sygedagpenge kommer samfundets samlede udgifter til sygefravær dermed til at ligge i omegnen af 45 mia. kr. Og offentligt ansatte er mere syge end privatansatte. Derfor lider særligt den offentlige sektor under problemer med sygefravær,« fastslår Claus Frederiksen Houmann, økonomisk konsulent hos Dansk Industri (DI).

DI's konsulent tegner samtidig et billede af et dansk samfund, hvor 150.000 personer dagligt er syge, hvilket svarer til godt 5 pct. af den samlede arbejdsstyrke.Et eksempel på en virksomhed, der har problemer med et omfattende sygefravær, er Post Danmark, der siden 1999 har været udsat for usædvanligt meget sygdom blandt sine bude.

I år er udviklingen kulmineret i et sygefravær på otte pct., hvilket svarer til ca. 1.700 sygemeldinger om dagen.Sygefraværet har givet genlyd på Christiansborg, hvor regeringen har sat et udvalg til at kulegrave udviklingen, skriver Børsen FødevareSundhed. Og ændret ledelsefokus er en af hjørnestene i det forslag til en kvalitetsreform af den offentlige sektor, som VK-regeringen nu går i gang med at forhandle med Folketingets partier.

Bedre ledelse kan være med til at nedbringe den offentlige sektors høje sygefravær, mener beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V). Han mener, at ledere i den offentlige sektor skal handle hurtigere, hvis sygefraværet på en arbejdsplads stiger.