Ekspert: Landbrugsfond batter næppe meget

En landbrugspakke med en investeringsfond på 2 milliarder kr. er alt for lidt til at få mange unge landmænd til at overtage kuldsejlede danske landbrug. Største problem er, at en rentestigning i de kommende år vil sætte masser af etablerede landmænd på porten, mener ekspert fra Københavns Universitet.

Henrik Zobbe, Førevareøkonomisk institut. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mikkel Møller Jørgensen

Henrik Zobbe, chef for Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, er langt fra  imponeret over den økonomiske saltvandsindsprøjtning  til landbruget, som regeringen vil give med den nye landbrugspakke.

Henrik Zobbe kritiserer især, at etableringen af en investeringsfond med mindst to milliarder kr. til at skyde kapital i landbrug og landbrugselskaber for at få unge effektive landmænd i gang næppe batter ret meget. Især ikke på kort sigt.

”Overordnet set hjælper investeringsfonden ikke ret mange unge landmænd, der skal i gang på et bedre økonomisk fundament end forgængerne, der sidder dybt forgældede på et landbrug. Men fonden er et sympatisk initiativ og en fair model, der er en del af en lille del af løsningen på landbrugets kæmpeproblem med stor gæld, der skal afskrives af bankerne,” siger lederen af Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.

En væsentlig del af regeringens nye landbrugspakke, der nu sættes i søen i enighed med Landbrug & Fødevarer, Finansrådet, Realkreditforeningen og Realkreditrådet, er etablering af en statslig-privat investeringsfond med en kapital på mindst to milliarder kr. Den skal hjælpe det kriseramte landbrug.

Blandt andet er målet, at en del af pengene i fonden Dansk LandbrugsKapital, DLK, kan investeres i produktionsudstyr, landbrugsjord eller hele landbrugsbedrifter i selskaber.

F.eks. vil fonden have adgang til at supplere egenfinansiering med realkreditlån. Ejere af landbrug med jord og produktionsudstyr, som fonden køber, kan f.eks. senere købes af unge landmænd eller de landbrug, der afleverede deres landbrug til fonden.

”Fonden løser kun en lille del af problemerne for ganske få personer, der på et tidspunkt får mulighed for at overtage landbrugsejendomme, hvis de kan få bedrifterne til en rimelig pris,” siger Henrik Zobbe.

Omkring 1.700 landmænd står med gæld til op over halsen. Mange af dem er i overhængende fare for at gå konkurs. I realkreditinstitutterne bliver der for tiden arbejdet med at afvikle den store gruppe af konkurstruede landbrug med høj gæld og lav likviditet.

Regeringen blev mandag enig med landbruget og den finansielle sektor om at øge indsatsen for at trække dansk landbrug ud af gældspiralen. Det skal ske ved gennem nedbringelse af gæld for effektive landbrug eller ved at sætte nye ejere ind på landbrugsbedrifter, der ikke er effektive.

Desuden finder regeringen, den finansielle sektor og Landbrug & Fødevarer, at der er behov for at styrke landbrugets muligheder for at få adgang til kapital. Det sker bl.a. ved oprettelse af investeringsfonden.

Initiativet er ikke mindst rettet mod unge landmænd, der skal have en adgangsbillet til at komme ind i erhvervet.

”Det er en smuk tanke, at regeringen og den finansielle sektor vil gøre noget for landbruget. Men hjælper overhovedet ikke noget på det egentlig problem, at en stor gruppe landmænd er dybt forgældede. Siden finanskrisen startede for syv år siden har bankerne afskrevet gæld og nu lukket landbrug. Efter min mening kan det vare lang  tid, måske syv år mere, før bankerne har fået nedskrevet den gæld, de er nødt til på landbruget,” mener Henrik Zobbe.

Han tilføjer, at den lave korte rente på banklån kombineret med landbrugets mange afdragsfrie lån i realkredit er en tikkende bombe, som inden de syv år er gået kan få sat fart i landbrugskonkurser.

”Hvis og når den korte rente pludselig stiger og de afdragsfrie lån om et par år udløber for en række landmænd, så ruller lavinen virkelig. Rigtigt mange landbrug – og flere end de 1.700 -  risikerer at gå ned, og der går helt sikkert også nogle banker ned. Når der er gjort rent bord, er der nok muligheder for yngre landmænd, som regeringen kan hjælpe med penge fra den nye fond,” mener Henrik Zobbe, leder af  Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.