EF-dom vil lette danske generationsskifte

Ændring. En ny EF-dom fastslår, at de danske skattemyndigheder fortolker EU's såkaldte fusionsdirektiv forkert. Det vil gøre fremtidige generationsskifter mere enkle.

Fremover bliver det lettere for landets mange tusinde hovedaktionærer at generationsskifte og omstrukturere deres selskaber. En helt ny EF-dom slår nemlig fast, at de danske skattemyndigheders fortolkning af det såkaldte fusionskattedirektiv er forkert.

Partner i advokatfirmaet Bech-Bruun Michael Serup mener, at dommen får betydning for samtlige danske selskaber, der skal lave omstruktureringer.

- Dommen trækker tæppet væk under de danske skattemyndigheders fortolkning af fusionsskattedirektivet i relation til både aktieombytning, fusion, spaltning og tilførsel af aktiver, siger Michael Serup.

Mere præcist angiver EU's fusionsdirektiv, at selskaber skattefrit kan lave forskellige former for omstruktureringer, når bestemte betingelser er opfyldt. En af dem er, at betalingen mellem selskaber for omstruktureringen kun må ske i form af aktier.

Der må ikke udbetales udbytte.Det har Skat fortolket på den måde, at der i årene efter omstruktureringen hellere ikke måtte betales udbytte.

Hvis det skete blev omstruktureringen skattepligtig, men det er ikke lovligt, slår den nye EF-dom fast.

- Dette vil have fremadrettet betydning, og der vil samtidig være anledning til genoptagelse af en række sager, hvor skattemyndighederne med urette har gennemført beskatning af omstruktureringer, der burde have været godkendt som skattefri, siger Michael Serup.

Problemet er, at i de sidste 15 år har Skat kun accepteret, at der tre år efter omstruktureringen måtte udbetales et udbytte svarende til overskuddet i det nye selskab.

Hvis der blev udbetalt udbytte over det beløb, ville omstruktureringen ikke længere være skattefri.

Men den praksis går EF-dommen imod.

- Skat har med deres praksis været med til at begrænse selskabernes handlefrihed i en given periode efter omstruktureringen. Med dommen vil selskaberne efterfølgende kunne lave en udlodning for derved at få det ejerforhold, som de helst vil have, siger Michael Serup.