ECB ser stadig tegn på stigende inflation

Den Europæiske Centralbank venter, at den årlige inflationstakt vil være på det nuværende niveau i de kommende par måneder. Men på længere sigt frygter banken for stigende priser.

Det skriver banken i sin månedsrapport for august.

- På baggrund af de nuværende oliepriser og priserne på oliefutures er det sandsynligt, at den årlige inflationstakt forbliver stort set på det nuværende niveau i de kommende par måneder, inden der indtræffer en markant stigning mod årets slutning, som hovedsagelig skyldes disse basiseffekter, skriver banken.

På mellemlangt sigt - det sigt, der er relevant for pengepolitikken, er risiciene opadrettede vurderer banken.

- Der er stadig en række opadrettede risici knyttet til udsigterne for prisstabilitet på mellemlangt sigt. Den seneste udvikling i oliepriserne er en påmindelse om de potentielle risici for prisstabiliteten, der opstår som følge af udviklingen i råvarepriserne. Samlet set stammer de opadrettede risici dog hovedsagelig fra indenlandske faktorer, lyder det i månedsrapporten, hvor banken understreger vigtigheden af at undgå en lønudvikling, som med tiden kan medføre inflationspres og således skade købekraften.

RB-Børsen