ECB: Fortsat gunstig udsigt for økonomien

Udsigterne for økonomien i Euroland og uden for er fortsat gunstig på mellemlangt sigt. Det vurderer ECB i sin månedsrapport for januar.

- Udsigterne for den økonomiske aktivitet på mellemlangt sigt er fortsat gunstige, og betingelserne er stadig til stede for en solid økonomisk vækst i euroområdet med vækstrater tæt på den potentielle vækst. Hvad angår forholdene uden for euroområdet, er den globale økonomiske vækst blevet mere afbalanceret på tværs af regionerne. Der er således sket en vis opbremsning i USA, mens væksten stadig er robust i andre regioner, skriver ECB.

Samlet set vurderer ECB, at den globale vækst vil forblive robust og derfor fortsætte med at understøtte euroområdets eksport.

Også hjemmemarkederne vil være inde i en gunstig udvikling, da den indenlandske efterspørgsel i euroområdet ventes at fastholde sin styrke.

Med til at drive økonomien er også øget investeringsaktivitet, der ventes at forblive kraftig, da den nyder godt af en længere periode med meget gunstige finansieringsvilkår, akkumuleret og vedvarende stærk indtjening samt balanceomstruktureringer og øget effektivitet i virksomhederne.

Øget beskæftigelse og dermed den disponible realindkomst ventes også forbedret, og det vil gavne forbrugsvæksten i euroområdet, som ECB venter vil tiltage yderligere.

RB-Børsen