E-learning til træindustrien

Ufaglærte medarbejdere i træ- og møbelindustrien er måske ikke lige de første, man tænker på,

når man støder på e-learning begrebet.


Ikke desto mindre er det ikke mindst industriens medarbejdere, der

er målet for en stor undervisningssatning hos Nordvestjysk Uddannelsescenter i Thisted, der er en sammensmeltning af den lokale

tekniske skole og det lokale AMU-center.


Centret har i to år udviklet på det netbaserede undervisningssystem "e-wood"

med økonomisk støtte fra bl.a. Arbejdsmarkedsstyrelsen og EU''s Socialfond.


Ud af anstrengelserne er kommet et system,

der i vid udstrækning tilgodeser såvel virksomheder som ansatte.


Virksomhederne er tilgodeset med et meget fleksibelt

system, mens der på medarbejdersiden også er tænkt på læsesvage i og med, at den enkelte kursist via

et taleprogram kan få læst alt højt.


På det meget praktiske og konkrete plan har Nordvestjysk Uddannelsescenter indkøbt

30 bærbare pc''er, som udlånes til kursisterne.


Fra marts er det så hensigten, at der kan startes et nyt hold

op hver mandag.


Minimumskravet er, at der er mindst seks deltagere. Selve kurset, der har navnet "NC/ CNC i træindustrien",

har til formål at øge kursisternes kendskab til programmering af forskellige maskintyper ikke mindst CNC-styrede maskiner.


Fem

uger

Kurset er på 37 lektioner, og det tænkes gennemført over fem uger.


Seancen starter en mandag med, at

kursisterne mødes, enten i Thisted eller på en af de deltagende virksomheder. Herefter foregår undervisningen som fjernundervisning

via de udleverede pc''er og internettet. Forløbet sluttes af med endnu et fysisk møde den afsluttende fredag efter fem

ugers undervisning.


Fidusen ved at tage e-learning i anvendelse er, at virksomhederne slipper for i længere perioder at

undvære deres medarbejdere.


Efteruddannelsen kan foregå, når det passer den enkelte virksomhed bedst.


Virtuelt

klasseværelse

De tidlige erfaringer med e-learning har peget på, at kursisterne ofte føler sig isoleret ved maskinen.
Det er der taget højde for med "e-wood", idet systemet opererer med det "virtuelle klasseværelse".
Dette klasseværelse indebærer, at kursister og lærer kan samles samtidig på nettet, hvor de kan tale

sammen. Det er indeholdt i visionerne, at kursisterne også skal kunne se hinanden via web-kameraer, men teknologien er endnu

ikke på plads.


I stedet er Nordvestjysk Uddannelsescenter gået halvvejen på den måde, at kursisterne

ved det første møde fotograferes. Herefter lægges billederne ind i undervisningssystemet. Den enkeltes foto popper

herefter op på skærmen hos de øvrige kursister, når vedkommende taler.

Kvantespring

Udviklingschef Laurids

Mortensen, Nordvestjysk Uddannelsescenter, ser projektet som et kvantespring indenfor kompetenceudvikling i industrien.


- Vi

ved jo, at mange - især mindre og mellemstore virksomheder - meget nødigt slipper deres medarbejdere i længere

perioder. Her har vi etableret et system, hvor det ikke er nødvendigt at sige farvel til medarbejderne, men hvor undervisningen

kan indpasses i den enkeltes dagligdag. Vi ved samtidig, at mange virksomheder har et stort behov for efteruddannelse af medarbejderne,

hvoraf mange fortsat blot har en kortvarig uddannelse, siger han.


Det mest utrolige ved "e-wood" er ikke engang de

tekniske eller pædagogiske fortrin. Kurset er som AMU-kursus gratis for de deltagende.

Nyt kursusI første omgang

tilbydes udelukkende kurset "NC/ CNC i træindustrien", men allerede i september regner Laurids Mortensen med, at man

kan præsentere endnu et kursus for træ- og møbelindustrien: "Træindustrioperatør 2".


Her

er formålet, at deltagerne opnår et indgående kendskab til træindustriens standardmaskiner, så de selvstændigt

kan opstille og betjene disse under hensyntagen til bearbejdningshastighed, miljø og sikkerhed. Teknisk og pædagogisk

vil dette kursus følge de samme principper som det første kursus.