Dystre spådomme fra DI

Dansk økonomi er ramt af en historisk nedtur. Eksporten falder og ledigheden vil stige til 150.000 i 2010, forudser DI.

Foto: Scanpix
Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt tilbageslag. Eksporten er meget hårdt ramt, og det ventede fald i eksporten er langt større end set på noget tidspunkt siden anden verdenskrig.

Men også det private forbrug og investeringerne viser klar nedgang. Det vurderer Dansk Industri i sin seneste økonomiske prognose.

"Den negative vækst skønnes at have været meget markant i fjerde kvartal sidste år og ventes ligeledes at blive det i første kvartal i år. Derefter bremser nedgangen op. Samlet ventes BNP at falde med godt 2 pct. i 2009 og 2010," vurderer DI.

Også den danske eksport er hårdt ramt. Den internationale efterspørgsel er gået historisk meget tilbage, og der er sket en væsentlig forringelse af Danmarks konkurrenceevne.

"Eksporten faldt med 1,1 pct. fra andet til tredje kvartal 2008 og skønnes at være faldet med knap to pct. i fjerde kvartal 2008. Faldet i eksporten ventes at fortsætte i første og andet kvartal 2009, hvor der ventes en tilbagegang på henholdsvis godt 1,5 pct. og godt en pct. Eksporten vil dermed være reduceret med godt 5,5 pct. i faste priser i løbet af blot fire kvartaler. Målt i løbende priser ventes eksporten i andet kvartal 2009 at være reduceret med 110 mia. kr. i forhold til samme kvartal året før," skriver DI.

Erhvervsorganisationen spår, at udviklingen på eksportmarkederne vil koste arbejdspladser.

"Den ventede udvikling i eksporten og den svage konkurrenceevne betyder, at aktiviteten falder væsentligt, og det er helt nødvendigt for eksportvirksomhederne at reducere deres omkostninger mest muligt. Derfor må der imødeses en væsentlig reduktion af beskæftigelsen i de eksporterende erhverv," skriver DI.

Flere ledige
Men de dystre spådomme fra DI stopper ikke her. Den økonomiske prognose viser også at den seneste stigning i ledigheden ikke var den sidste. Faktisk venter DI stigninger i ledigheden helt frem mod 2010.

"Ledigheden ventes således at stige fra det nuværende niveau på 52.000 personer - det laveste niveau i over 30 år - til omkring 120.000 personer ved udgangen af 2009, svarende til 90.000 personer i gennemsnit i 2009 og knap 150.000 i 2010," vurderer DI.

DI henleder dog opmærksomehden på, at ledigheden "kun" ventes at blive lidt over 20.000 personer højere end det laveste ledighedsniveau under forrige højkonjunktur, der målt på beskæftigelsen sluttede i 2001.

Der er dog trods lavkonjunkturen behov for arbejdsmarkedsreformer, mener DI.

RB-Børsen