Dystre ledighedstal fra a-kasse

Opadgående knæk i kurven over antallet af dagpengeansøgere hos ASE i juni øger spændingen om den samlede juni-ledighed, der offentliggøres på torsdag.

Økononer tog måske glæderne på forskud, da de efter Danmarks Statistiks offentliggørelse af ledigheden for maj så en mere vedvarende tendens til, at væksten i ledigheden flader ud. Landets største a-kasse for selvstændige, ASE, der også organiserer 45.000 lønmodtagere, er klar med sine junital, og de tyder ikke på bedring – tværtimod.

- Jeg er forundret over stigningen i antallet af ansøgninger om dagpenge blandt vore medlemmer, idet den er steget med over 10 procent fra maj til juni. På den baggrund er jeg meget spændt på de officielle ledighedstal for juni fra Danmarks Statistik, som offentliggøres på torsdag, siger adm. direktør Jesper Bøge, ASE.

Detail og service ramt

ASE har ca. 150.000 medlemmer, heraf 105.000 selvstændige, og det er især lønmodtager-medlemmerne inden for detailhandel og servicefag, det er gået ud over i den første sommermåned. I juni søgte 866 lønmodtagere om dagpenge mod 761 i maj, mens tallet for selvstændige steg fra 210 til 234. Fra et samlet niveau på over 1.500 i januar er antallet af ansøgninger om dagpenge ellers faldet støt til og med maj. I juni steg de fra 971 til 1.100.

ASE-direktøren havde forventet, at ledighedsudviklingen ville flade yderligere ud hen mod sommerferien. Med de nye tal tror han, at ledigheden vil accelerere i juni oven på de ellers opmuntrende majtal, hvor stigningen i den samlede ledighed i Danmark var på blot 4.100 mod over 10.000 i hver af de foregående to måneder. Ledigheden nåede i maj op på 97.000 svarende til 3,5 procent af arbejdsstyrken, og den er dermed mere end fordoblet på under et år.

Flere på uddannelse

ASE modtog i første halvår 2009 7.100 ansøgninger om dagpenge mod 3.900 i de første seks måneder af 2008. I samme periode steg antallet af ansøgninger om VEU-godtgørelse til voksen- og efteruddannelse fra 8.400 til 11.300, idet virksomheder i højere grad vælger at dygtiggøre deres medarbejdere og vente på bedre tider i stedet for at afskedige dem. Ellers havde væksten i ledigheden været endnu højere.

Jesper Bøge tilføjer, at omkring 12.000 danske lønmodtagere på arbejdsfordeling i den kommende tid skal have afklaret, om de kan vende tilbage til fuld tid eller definitivt mister jobbet. Det kan gøre ondt på ledighedsudviklingen i august og september.