Dystert skøn for dansk vækst

Bankøkonomerne har fundet de pessimistiske toner frem, efter at Danmarks Statistik har revideret tallene for de seneste års vækst. Vi skal fremover blot forvente en maksimal vækst i dansk økonomi på 1,5 procent, mener chefanalytiker i Nordea.

Årsagen er, at Danmarks Statistik har revideret de tidligere skøn for væksten i forbruget og bruttonationalproduktet (BNP) i 2005 og 2006. De nye tal tyder på, at det er det private og offentlige forbrug, der har drevet stort set hele opsvinget i dansk økonomi. Derimod er der ikke sket meget med investeringerne og produktiviteten, og det er stærkt bekymrende for den langsigtede vækst, påpeger økonomerne.

»Man skal næppe forvente et fremtidigt produktivitetsmirakel, men snarere en maksimal vækst i dansk økonomi på 1,5 procent fremover,« siger chefanalytiker Anders Matzen fra Nordea.

Danmarks Statistik har justeret BNP-væksten for 2006 op fra 3,5 procent til hele 3,9 procent, mens væksten i 2005 er blevet nedjusteret fra 3,1 procent til 2,5 procent. Samtidig er forbrugsvæksten blevet justeret markant op, mens investeringsvæksten er blevet nedjusteret.

Væksten i det private forbrug er således blevet opjusteret fra 4,2 procent til 5,2 procent i 2005 og fra 3,1 procent til 3,8 procent i 2006. Samtidig blev skønnet over væksten i det offentlige forbrug justeret op fra 1,5 procent til 2,0 procent i 2006 og justeret en anelse ned fra 1,1 procent til 0,9 procent i 2005. Omvendt er investeringsvæksten i 2005 blevet justeret ned fra 9,6 procent til 6,1 procent og justeret op fra 13,0 til 14,0 procent i 2006.

Samlet set har investeringsvæksten med andre ord spillet en mindre rolle for opsvinget siden 2004, mens det i højere grad er det private og det offentlige forbrug, der har drevet udviklingen. Udviklingen i forbruget kan imidlertid ikke opretholdes, og økonomerne anbefaler, at man skruer ned for forbrugsvæksten for at undgå en overophedning af økonomien.

I Handelsbanken hæfter cheføkonom Jes Asmussen sig ved, at væksten i det offentlige forbrug blev opjusteret sidste år. Det skete nemlig på et tidspunkt, hvor dansk økonomi gennem en længere periode havde kørt i et højt tempo, og det kan have skubbet til truslen om overophedning.

»Det er bestemt ikke ønskværdigt, at vi på toppen af en højkonjunktur ser det offentlige forbrug vokse så kraftigt som tilfældet var det i 2006,« siger Jes Asmussen.